ESL online tests hero

Språktest online

Testa dina språkkunskaper

På denna sida kommer du att hitta olika språktest för engelska, tyska, italienska, spanska, franska, kinesiska (mandarin), arabiska och ryska online.

Vardera test innehåller mellan 30 och 50 flervalsfrågor. Det finns aldrig mer än ett rätt svar. Vi rekommenderar att du ger dig själv cirka 20 minuter för att svara alla frågor.

Varför göra vårt språktest online?

1

Välj rätt kurs

Innan du beslutar dig för att göra en språkresa utomlands, behöver du veta på vilken nivå du befinner dig och vilka dina styrkor och svagheter är. Detta hjälper dig att välja en kurs som fokuserar på dina specifika behov.

 

2

Sätt upp mål

Utan att göra ett språktest är det svårt att avgöra vilka mål som är uppnåbara – när du väl vet vilken nivå du befinner dig på för närvarande, kan du bilda dig en uppfattning om vilka färdigheter du behöver förbättra för att nå en högre nivå.

3

Mät dina framsteg

När du studerat ett språk ett tag, kan du med våra onlinetest se dina framsteg så långt och hur långt du kan komma med en språkresa utomlands. Genom att göra testet igen under och efter din kurs utomlands, kan du avgöra hur långt du nått.

Språknivåer – ESL Språkkurser

Tablån är en sammanfattning av CEFR-skalan (den gemensamma europeiska referensramen för språk) som schematiskt visar den nödvändiga längden av en språkkurs, utifrån en persons aktuella språkkunskaper, för att ett uppnå en bestämd språknivå eller för att kunna avlägga en viss officiell examen. Diagrammet är baserat på medelvärden och kan självklart variera beroende på motivationsgrad, arbetsintensitet och typ av kurs som väljs.

 

1. Nybörjare

I princip har studenten ingen kunskap i språket i fråga. Nybörjare klassas i två grupper:

  • Absoluta nybörjare, som inte haft någon tidigare kontakt med målspråket
  • ”Falska” nybörjare, som redan haft passiv kontakt med språket eller som har studerat det för länge sedan.

 

2. Elementary level (A1*)

Studenten förstår basala fraser och instruktioner som används i specifika situationer. Han/hon kan interagera på ett mycket basalt sätt med användande av inkompletta fraser utan något reellt grammatiskt innehåll. 

 

3. Upper-elementary level (A2*)

Studenten behärskar enkla meningar och kan skriva dem, samt förstår uttryck relaterade till områden med omedelbar relevans. Han/hon kan delta i ett direkt utbyte av enkel information och använder ett ordförråd som i allmänhet lärs ut i skolan.

 

4. Lower-intermediate level (A2-B1*)

Studenten fattar det generella innehållet av vad som sägs, men har vanligtvis svårigheter, utom i några specifika sammanhang. Han/hon kan läsa och skriva enkla texter och kan hålla en basal konversation i ämnen som är kända eller av personligt intresse.

 

5. Intermediate level (B1-B2*)

Studenten kon förstå huvuddelen av en komplex text. Han/hon kan interagera med viss spontanitet, men har ofta bekymmer med grammatik och ordförråd.

 

6. Upper-intermediate level (B2*)

Studenten förstår vardagsspråk. Trots en del grammatiska och stavningsfel, kan han/hon skriva och tala med flyt. Han/hon kan interagera utan svårighet med personer som har språket som modersmål. Språkkunskaperna räcker till för att använda i yrkessammanhang.

 

7. Advanced level (C1*)

Studenten förstår så gott som allting, inklusive idiomatiska uttryck. Han/hon kan producera komplexa texter och använder språket effektivt för professionella, akademiska och sociala ändamål.

 

8. Proficiency level (C2*)

Vanligtvis efter en längre tid utomlands, kan studenten förstå bokstavligen allt och behärskar det främmande språket perfekt. Ibland är hans/hennes kunskap i språket större än inhemska användares, med kanske färre idiomatiska uttryck.

 

* Den gemensamma europeiska referensramen för språk

Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero