ESL online tests hero

Språktest online

Testa dina språkkunskaper

På denna sida kommer du att hitta olika språktest för engelska, tyska, italienska, spanska, franska, kinesiska (mandarin), arabiska och ryska online.

Vardera test innehåller mellan 30 och 50 flervalsfrågor. Det finns aldrig mer än ett rätt svar. Vi rekommenderar att du ger dig själv cirka 20 minuter för att svara alla frågor.

Varför göra vårt språktest online?

1

Välj rätt kurs

Innan du beslutar dig för att göra en språkresa utomlands, behöver du veta på vilken nivå du befinner dig och vilka dina styrkor och svagheter är. Detta hjälper dig att välja en kurs som fokuserar på dina specifika behov.

 

2

Sätt upp mål

Utan att göra ett språktest är det svårt att avgöra vilka mål som är uppnåbara – när du väl vet vilken nivå du befinner dig på för närvarande, kan du bilda dig en uppfattning om vilka färdigheter du behöver förbättra för att nå en högre nivå.

3

Mät dina framsteg

När du studerat ett språk ett tag, kan du med våra onlinetest se dina framsteg så långt och hur långt du kan komma med en språkresa utomlands. Genom att göra testet igen under och efter din kurs utomlands, kan du avgöra hur långt du nått.

Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero