esl privacy policy hero

ESL:s sekretesspolicy

Integritetspolicy

ESL har ett åtagande att skydda privatlivet och säkerheten för dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar, använder, delar och skyddar dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser detta sekretessmeddelande så att du är medveten om hur och varför vi använder dina personuppgifter.

Denna sekretesspolicy är upprättad i ett skiktat format så att du kan klicka på de specifika områden som anges nedan.

 
1. Vilka vi är

ESL är en "data controller". Det innebär att vi är ansvariga för att bestämma hur vi lagrar och använder personlig information om dig. Där vi ​​agerar som datakontrollant är vi skyldiga enligt dataskyddslagstiftningen att informera alla som tillhandahåller personuppgifter till oss, antingen direkt eller via en tredje part, om informationen i denna sekretesspolicy.

När vi nämner "ESL", "vi", "oss" eller "vår/våra" i detta sekretessmeddelande, hänvisar vi till det berörda företaget nedan som ansvarar för att behandla dina uppgifter: 

ESL Education S.A. (Reg No: CHE-108.556.655) Grand-Rue 42, 1820 Montreux, Schweiz

ESL Education S.A.S (Reg No: 508 496 700 RCS Lyon) 29, Quai Docteur Gailleton, 69002, Lyon, Frankrike

ESL Education Italia S.R.L (Reg No: 06398560968) Via Montebello 27, 20121 Milano, Italien

ESL Education GmbH ÖSTERREICH (Reg No: FN 336917) Zieglergasse 3, 1070 Wien, Österrike

ESL Services IT S.R.L (Reg No: 09312690960) Via Montebello 27, 20121 Milano

ESL Education GmbH Deutschland (Reg No: HRB 69208) Apostelnstrasse 11, 50667 Köln, Tyskland

ESL Educación España S.L Calle Princesa Nº 2, Planta 7, oficina 7, ES - 28007 Madrid, Spanien

ESL Services SP S.L Pas. de Garcia, 86 P.2, ES - 08008 Barcelona, Spanien

ESL Taalreisen BV (Reg No: 54147433) Raadhuisstraat 20-1, 1016 Amsterdam, Nederländerna

ESL Education Belgique sprl (Reg No: 0821502403) Avenue de Tervuren, 204/2, 1150 Bryssel, Belgien 

 
2. Dataskyddsansvarig

Vi har utsett en dataskyddsansvarig (DPO) som ansvarar för övervakning av frågor avseende denna sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, inklusive eventuella önskemål om att utöva dina juridiska rättigheter, kontakta DPO med hjälp av de uppgifter som anges nedan:

Kontaktuppgifter

E-postadress: [email protected] 

Om du är brittisk medborgare, eller bosatt i Storbritannien, och önskar kontakta vår brittiska representant: Kaplan UK Limited, UK Data Protection Representative, Palace House, 3 Cathedral St, London SE1 9DE, England

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Information Commissioner's Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta möjligheten att ta itu med dina problem innan du vänder dig till ICO, så vänligen kontakta oss i första hand.

 
3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information om en individ från vilken den individen kan identifieras. Ditt namn, adress, telefonnummer och bankkontonummer är exempel på personuppgifter. Det innehåller inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter).

 
4. Dataskyddsprinciper

Vi håller oss till dataskyddslagstiftningen. Denna säger att den personliga information vi registrerar om dig måste:

 • Användas lagligt, rättvist och på ett öppet sätt.
 • Samlas endast för giltiga ändamål som vi klart har förklarat för dig och inte användas på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Vara relevant för de ändamål vi har berättat om och begränsad endast till dessa ändamål.
 • Vara exakt och hållas uppdaterad.
 • Lagras endast så länge som nödvändigt för de ändamål vi har berättat om.
 • Lagras säkert.
 
5. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder bara dina personuppgifter när lagen så tillåter. Vanligtvis kommer vi att använda dina personuppgifter i följande fall:

 • När vi behöver utföra ett kontrakt som vi ingått med dig.
 • Om vi ​​måste uppfylla en laglig skyldighet.
 • Om det är nödvändigt för våra (eller tredje parts) legitima intressen och dina intressen och de grundläggande rättigheterna inte åsidosätter dessa intressen.
 • Vi kan också använda dina personuppgifter i följande situationer, vilket sannolikt kommer att vara mindre vanliga:
 • Då vi behöver skydda dina vitala intressen (eller någon annans intressen).
 • Då det behövs i allmänhetens intresse eller för officiella ändamål.

 

Generellt stödjer vi oss inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter utom i förhållande till att skicka direkt marknadsföringskommunikation till dig via e-post. Du har rätt att när som helst dra tillbaka samtycke till marknadsföring, antingen genom att avregistrera dig genom att klicka på länken i slutet av e-postmeddelandet, eller genom att kontakta oss på den e-postadress som anges nedan.

 
6. Personuppgifter vi inhämtar om dig

Förfrågningar

När du begär information eller gör förfrågningar om någon av våra tjänster eller produkter, kan vi använda de personuppgifter du tillhandahåller för att kunna uppfylla ditt önskemål eller svara på din förfrågan. Till exempel en broschyrbeställning, ett personligt erbjudande, bearbeta din registrering, eller kommunicera med dig.

Det är i vårt legitima intresse att använda dina personuppgifter på så sätt att du får den information du har begärt.

Ansökningar

Om du gör en ansökan om att studera på ett av de program vi erbjuder, eller relaterat till boende, kan vi samla in följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Personliga kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, civilstånd, adresser, telefonnummer och e-postadresser.
 • Födelsedatum.
 • Kön.
 • Nationalitet och / eller födelseland och / eller bosättningsland.
 • Passnummer eller nationellt identitetsnummer
 • Visuminformation och invandringsstatus.
 • Utbildningshistoria inklusive akademiska betyg.
 • Yrke.
 • Finansieringsinformation.
 • Nödkontakt (namn, efternamn, telefon, personliga e-postadresser)
 • Hälsa - relevanta medicinska tillstånd och behandlingar, allergier, kostbehov, svårigheter med lärande, rökare / icke-rökare
 • Språk - modersmål och annan språklig nivå
 • Hobbyer och intressen

För att hjälpa oss med valet av skola och värdfamilj för dig, kommer vi också att samla in information genom att be dig att svara på frågor som rör din personlighet och vad du förväntar dig av dina studier utomlands och be dig att göra en presentation av dig själv till din värdfamilj och utbildningscentret så att de kan lära känna dig bättre.

Om du är under 18 år kommer vi också att samla in följande personuppgifter om dina föräldrar eller vårdnadshavare: 

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Yrke
 • Civilstånd
 • Deras underskrift

Det är i vårt legitima intresse att samla in och använda ovanstående information för att bedöma och bearbeta din ansökan.

Vi samlar in personuppgifter om din visumansökan och invandringsstatus för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vi kan också be dig att avslöja information ur ditt belastningsregister som en del av din ansökan. Vi behöver använda denna information för att följa våra rättsliga skyldigheter.

Studier och boende

Om vi ​​ingår ett kontrakt med dig om studier eller boende, kan vi samla in ytterligare personuppgifter relaterade till dig, inklusive boendepreferenser: hustyp, rökare, med barn, rumstyp, antal måltider, diet.

Vi använder en tredjepart som betalningsleverantör vid namn Ogone [Infoga länk till Ogone sekretessmeddelande] för insättning av anmälningsavgiften. Alla transaktionsdetaljer är krypterade och säkrade. Vi kommer att ge dig en länk till deras säkra betalningsportal där du kommer att behöva dela betalningsinformation, som dina kreditkortsuppgifter, för att betala en insättning.

Slutbetalning görs av dig själv till vårt bankkonto via banköverföring.

Vi samlar inte in dina bankkontouppgifter eller betalningsinformation direkt, även om vi kan göra det i händelse av en återbetalning till dig.

Denna information, tillsammans med de personuppgifter som du tillhandahållit oss ovan på vid ansökan, kommer att användas av oss för att uppfylla kontraktet vi har ingått med dig.

Vi kan också samla in personuppgifter om din hälsa och funktionshinder för att göra lämpliga arrangemang och rimliga anpassningar för dig om din välfärd, tillsyn eller boende. Vi använder denna information för att kunna utföra vårt kontrakt med dig, men också för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vi kan också samla in personuppgifter om dig (t.ex. ditt namn och telefonnummer) om du är namngiven som en nödkontakt för en individ. Vi använder denna information som den är i denna persons vitala intresse.

Om du använder ett ombud för att ordna din ansökan om att studera med oss, kan vi samla in typerna av personuppgifter som beskrivs ovan från ditt ombud.

Marknadsföring

Där du uttryckligen har samtyckt till att göra det, eller där vi kan stödja oss på Ogoni berättigat intresse (till exempel för tidigare studenter), kan vi använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev, informera dig om specialerbjudanden och nya eller befintliga tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, eller skicka undersökningar eller frågeformulär så att vi kan lära oss mer om dina behov och intressen. Om du föredrar att vi inte skickar sådan kommunikation till dig, följ avregistreringslänkarna på något marknadsföringsmeddelande eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i detta sekretessmeddelande.

Interna affärsändamål

Vi kan också använda dina personuppgifter för våra interna affärsändamål. Detta är i vårt legitima intresse för att kunna fungera som företag och övervaka och förbättra de tjänster vi tillhandahåller. Om det är möjligt, kommer vi att anonymisera den här informationen. Vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna i det här meddelandet om du önskar mer information.

Automatiserad teknik eller interaktioner

När du interagerar med vår hemsida kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, ditt surfande och mönster som IP-adress, operativsystem, besökta sidor och förfrågningar, tid och datum för anslutning. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies och annan liknande teknik. Se vår cookie-policy på vår hemsida för mer information.

Om du inte uppger personuppgifter

Där vi måste samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett kontrakt som vi har med dig och du inte uppger denna data när så begärs, kanske vi inte kan uppfylla det kontrakt vi har eller försöker överenskomma med dig (till exempel, för att förse dig med varor eller tjänster). I sådant fall kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst du har med oss, men vi meddelar dig i tid om situationen skulle uppkomma.

 
7. När och hur vi delar dina personuppgifter med andra

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part, där det krävs enligt lag, där det är nödvändigt att utföra vårt kontrakt med dig, eller där vi har ett legitimt intresse av att göra det. Sådana tredje parter kan omfatta följande:

Våra tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag som utför vissa tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster kan innefatta försäkring, bearbetning av betalningar, tillhandahållande av kundservice och marknadsföring, utförande av affärs- och försäljningsanalys, samt stödjande av vår webbplats och IT-funktionalitet. Dessa tjänsteleverantörer kan förses med, eller ha tillgång till dina personuppgifter endast för att tillhandahålla oss dessa tjänster, eller å våra vägnar. ESL är datakontrollansvarig och kommer att förbli ansvarig för dina personuppgifter.

Våra affärspartners: Vi kan dela dina personuppgifter med den skola du har bokat för att studera, med andra affärspartners, eller med din sponsor eller arbetsgivare med vilken vi har ett kontrakt avseende ditt studieprogram.

Agenter: Om du använder en agent för att ordna din ansökan att studera genom oss, eller för att ordna din resa eller boende medan du studerar, kan vi dela dina personuppgifter med denna.

Föräldrar och vårdnadshavare:Om du är under 18 år kan vi dela dina personuppgifter med dina föräldrar eller vårdnadshavare för att kunna utföra vårt kontrakt, följa våra rättsliga skyldigheter och om det är i ditt vitala intresse.

Övriga enheter i koncernen: ESL är tillsammans med Alpadia Language Schools och Kaplan International Languages en del av Kaplan International. Vi kan dela dina personuppgifter med andra enheter i vår företagsgrupp för att svara på din förfrågan, behandla din ansökan, som en del av vår regelbundna rapporteringsverksamhet om företagets utveckling, i samband med en företagsomorganisation eller gruppomstrukturering, eller för systemunderhållsstöd och datalagring.

Tillsynsmyndigheter: Vi kan behöva dela dina personuppgifter om det begärs av en tillsynsmyndighet eller för att i övrigt följa lagen.

Andra: Vi kan dela dina personuppgifter med annan tredje part exempelvis i samband med eventuell försäljning av vår verksamhet. Vi kan också behöva dela dina personuppgifter för att tillåta oss att driva rättsliga anspråk eller begränsa skador som vi kan lida.

 
8. Överföring av dina personuppgifter till andra länder

Eftersom vi är en del av en större grupp av internationella företag med anställda, enheter och tjänsteleverantörer över hela världen, kan vi behöva överföra de personuppgifter du tillhandahåller till andra länder som kan ligga utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dataskyddslagarna i sådana länder kanske inte är så omfattande och ger samma skyddsnivå för dina personuppgifter som de inom EES. Under dessa omständigheter kommer vi att vidta lämpliga steg för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras enligt beskrivningen i detta dokument. Dessa steg kommer att innehålla lämpliga avtalsmekanismer. Vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i det här dokumentet om du vill ha mer information.

 
9. Dina personuppgifters säkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller nås på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, tjänsteleverantörer, affärspartners, agenter och annan tredje part som har ett legitimt behov av att veta. De kommer bara att behandla din personliga information efter våra instruktioner eller efter vad som annars överenskommits och de är föremål för sekretessplikt.

Vi har infört förfaranden för att hantera eventuella misstänkta datasäkerhetsbrott och kommer att meddela dig och eventuell tillämplig tillsynsmyndighet om ett misstänkt brott där vi är skyldiga att göra detta enligt lag.

 
10. Vår lagring av dina personuppgifter

Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål vi samlade in det för, inklusive för att uppfylla juridiska krav, redovisningskrav eller rapportering. För att bestämma den lämpliga lagringsperioden för personuppgifterna tar vi hänsyn till mängden, typen och känsligheten, samt den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa ändamål på annat sätt, samt de tillämpliga legala kraven. Vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i det här dokumentet om du vill ha mer information.

Det är viktigt att den personliga information vi håller om dig är korrekt och aktuell. Vänligen håll oss informerade om din personliga information ändras under ditt engagemang med oss. Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter så att de inte längre kan associeras till dig, i vilket fall vi då kan använda sådan information utan föregående meddelande till dig.

 
11. Dina rättigheter som registrerad

Under vissa omständigheter har du laglig rätt att:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en "begäran om tillgång för den registrerade"). På så sätt kan du få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.
 • Begära rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. På så sätt kan du få ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig korrigerade.
 • Begära radering av dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att be oss radera eller ta bort personuppgifter om det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter om du har utnyttjat din rätt att invända mot behandlingen (se nedan).
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter om vi åberopar ett berättigat intresse (eller en tredje parts berättigade intresse) och det finns något i din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund. Du har också rätt att invända om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess riktighet eller orsaken till behandlingen.
 • Begära överföring av dina personuppgifter till en annan part.

Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi överför en kopia av dina personuppgifter till en annan part, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna i detta integritetsmeddelande.

Om du vill göra en begäran om rättigheter, vänligen använd detta formulär.

Ingen avgift krävs vanligtvis

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran om tillgång är uppenbart ogrundad eller orimlig. Alternativt kan vi vägra att tillmötesgå begäran under sådana omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till informationen (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en annan lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem.

Din rätt att återkalla ditt samtycke

Under omständigheter där du kan ha gett ditt samtycke till insamling, behandling och överföring av dina personuppgifter för ett specifikt ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för det specifika ändamålet. För att återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i detta integritetsmeddelande. När vi har mottagit ett meddelande om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att använda dina uppgifter för det eller de ändamål som du ursprungligen samtyckte till, såvida vi inte har någon annan legitim grund för att göra det enligt lag.

 
12. Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst, och vi kommer att ge dig ett nytt sekretesspolicydokument när vi gör några väsentliga uppdateringar. Vi kan också meddela dig på andra sätt från tid till annan om behandlingen av din personliga information.

Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero