Språk PLUS, Kurs i japanska & Manga
Språk PLUS

Kurs i japanska & Manga

Kurs i japanska & Manga

ESL - Kurs i japanska & Manga
Manga (漫画) – den japanska formen av tecknade serier – fascinerar japaner i alla åldrar. Dessa serier, för flickor och pojkar från 6 till 15 år, anses utveckla positiva karaktärsdrag, som mod, idoghet, självkänsla och vänskap. Handlingarna sträcker sig från historier om hjältar med hemliga krafter, till berättelser om musik, mode eller sport, ofta i kombination med en kärlekshistoria. Manga för vuxna, från de mest oskyldiga till de mest vågade, tar upp en rad ämnen, som science-fiction, våld, sport, sex, eller sökande efter den idealiska partnern, där komiska eller dramatiska historier beskrivs runt en komplex intrig.

Mangahistorierna tar sin ursprungliga inspiration från den japanska mytologin. De mytiska hjältarna anpassas, transformeras och återbeskrivs karikatyrmässigt för att bli föremål för en personkult. De första japanska tecknade serierna återfinns redan på medeltiden, där de utgör pittoreska scener på pappersrullar. Ett viktigt steg i utvecklingen togs efter andra världskriget, då landets befolkning, som var tillintetgjorda av det militära nederlaget, sökte billiga förströelser. Utanför Japan har Manga förvandlats till ett världsomfattande, kulturellt fenomen, som uppskattas av en global intressegrupp, vilken engagerar sig i denna speciella värld av stiliserade karaktärer. 
ESL - Kurs i japanska & Manga
I Europa invaderade Mangan filmdukarna i slutet av 70-talet. Goldorak och Albator öppnar vägen för de japanska, tecknades serierna som erövrar den stora publiken. Medan, i Europa, Mangakaraktärerna dominerar i sin audiovisuella form, använder japanerna i stor utsträckning fortfarande pappersformatet. Det räcker att ta tunnelbanan under rusningstid i Tokyo för att konstatera att en stor publik mellan 7 och 107 år ännu passionerat bläddrar i de tryckta mangaalstren!
Kurs i japanska & Manga
Vår partnerskola Kudan Institute i Tokyo erbjuder lektioner i Manga som komplement till lektionerna i japanska. Förmiddagarnas konversationslektioner (20 lektioner/vecka) kompletteras med mangalektioner, 1 till 2 lektioner/vecka om 2 timmar på eftermiddagarna.
ESL - Kurs i japanska & Manga
Lektionerna i Manga ges på Mangajuku-skolan, en välkänd institution som tagit emot många toppartister inom manga, på bara fem minuters promenadavstånd från språkskolan. Mangajuku ligger i Jimbocho, de berömda litterära kvarteren i Tokyo, där många förläggare och välsorterade bokaffärer samarbetar med Mangajuku för att främja produktionen och spridandet av mangaalster. Som varande en av de bästa mangaskolorna i Japan, ställer centret sitt vetande och ett bibliotek, som hyser tusentals verk, till de internationella studenternas förfogande.

Lektionerna ges på japanska (vid behov även på engelska) och kräver inga speciella förkunskaper. Erfarna tecknare eller total nybörjare – alla nivåer välkomnas, vilket tillåter studenterna att utveckla sina färdigheter i sin egen takt.
Hela kursen på Mangajuku, från att skriva manus till utformningen av historierna med analog eller digital teknik, ges av professionella speciallärare som själva skapar mangaserier.

Som en del av programmet, organiserar Mangajukucentret en utflykt till Akihabara, Manga och animeringens Mecka – men också paradiset för freaks, Otakus förlovade land och videospelfansens högborg.
ESL - Kurs i japanska & Manga
Kursen avslutas med presentationen av ett examensarbete inför en jury och erhållandet av ett certifikat. Studenterna får också en bok i mangateckning som minne av sin kurs på Mangajuku.
 
Kurslängd: 12 veckor
Språknivåer: nybörjare till avancerad
Minimiålder: 16 år
Konversationslektioner: 20/vecka på förmiddagarna
Mangalektioner: 1-2/vecka (120 minuter var och en)
Teman och workshops:
  • Att teckna en Manga
  • Att teckna en bakgrund
  • Olika ansikten (tekniken att teckna ansiktsuttryck)
  • Skapande av karaktärer genom användandet av olika typer av Manga (science-fiction, romantik, samuraj, etc.)
  • Skapande av karaktärer genom användandet av mode, kroppsspråk, frisyrer
  • Självporträtt i Manga
  • Att skriva manus
  • Mangan i den japanska kulturen
  • Digital produktion (med användande av mjukvarorna ”Comic Studio” och ”SAI”) 

12 veckor (kurs + boende) från YEN 613200, ca. SEK 42000.-

För ytterligare information om skolan, boendet, datum & pris för detta speciella program klicka här eller kontakta oss.
Bild: greyloch (CC BY-SA 2.0)