ESL course PLUS Manga hero

Japanska PLUS manga

Kombinera dina japanskstudier med en kurs i mangastudier

Japanska PLUS manga

Manga (漫画) – den japanska formen av tecknade serier – fascinerar japaner i alla åldrar. Dessa serier, för flickor och pojkar från 6 till 15 år, anses utveckla positiva karaktärsdrag, som mod, idoghet, självkänsla och vänskap. Handlingarna sträcker sig från historier om hjältar med hemliga krafter, till berättelser om musik, mode eller sport, ofta i kombination med en kärlekshistoria. Manga för vuxna, från de mest oskyldiga till de mest vågade, tar upp en rad ämnen, som science-fiction, våld, sport, sex, eller sökande efter den idealiska partnern, där komiska eller dramatiska historier beskrivs runt en komplex intrig.

Mangahistorierna tar sin ursprungliga inspiration från den japanska mytologin. De mytiska hjältarna anpassas, transformeras och återbeskrivs karikatyrmässigt för att bli föremål för en personkult. De första japanska tecknade serierna återfinns redan på medeltiden, där de utgör pittoreska scener på pappersrullar. Ett viktigt steg i utvecklingen togs efter andra världskriget, då landets befolkning, som var tillintetgjorda av det militära nederlaget, sökte billiga förströelser. Utanför Japan har manga förvandlats till ett världsomfattande, kulturellt fenomen, som uppskattas av en global intressegrupp, vilken engagerar sig i denna speciella värld av stiliserade karaktärer. 

I Europa invaderade manga filmdukarna i slutet av 70-talet. Goldorak och Albator öppnar vägen för de japanska, tecknades serierna som erövrar den stora publiken. Medan mangakaraktärerna dominerar i sin audiovisuella form i Europa, använder japanerna i stor utsträckning fortfarande pappersformatet. Det räcker att ta tunnelbanan under rusningstid i Tokyo för att konstatera att en stor publik mellan 7 och 107 år ännu passionerat bläddrar i de tryckta mangaalstren!

Japanska PLUS manga

ESL course PLUS manga 1

Vår partnerskola Kudan Institute i Tokyo erbjuder lektioner i manga som komplement till lektionerna i japanska. Förmiddagarnas konversationslektioner (20 lektioner/vecka) kompletteras med mangalektioner, en till två lektioner/vecka om två timmar på eftermiddagarna.

Mangaklasserna äger rum bara en kort tågresa från Mangajuku, en känd institution som har stått värd för många toppmangakonstnärer. Centret är en ledande mangaskola i Japan och erbjuder utmärkt kunskap och ett bibliotek med tusentals böcker.

Lektionerna ges på japanska (vid behov även på engelska) och kräver inga speciella förkunskaper. Erfarna tecknare eller total nybörjare – alla nivåer välkomnas, vilket tillåter studenterna att utveckla sina färdigheter i deras egen takt.
Hela kursen på Mangajuku, från att skriva manus till utformningen av historierna med analog eller digital teknik, ges av professionella speciallärare som själva skapar mangaserier. Som en del av programmet inkluderar Mangajuku Center ett antal kulturella upplevelser som är unika för Japan, som att prova på manga, anime, musik och andra kulturyttringar.

För de studenter som genomgår tremånadersprogrammet, avslutas kursen med att presentera ett slutprojekt framför en jury och uppnå ett certifikat. Studenterna får också ta med sig sina alster hem som minne av sina studier och uppnådda resultat.

 

Kurslängd:

12 veckor

Språknivåer:

nybörjare till avancerad

Minimiålder:

16 år

Konversationslektioner:

20/vecka på förmiddagarna

Mangalektioner:

1 – 2 per vecka (120 minuter var och en)

Teman och workshops:

  • Att teckna en Manga
  • Att teckna en bakgrund
  • Olika ansikten (tekniken att teckna ansiktsuttryck)
  • Skapande av karaktärer genom användandet av olika typer av Manga (science-fiction, romantik, samuraj, etc.)
  • Skapande av karaktärer genom användandet av mode, kroppsspråk, frisyrer
  • Självporträtt i Manga
  • Att skriva manus
  • Mangan i den japanska kulturen
  • Digital produktion (med användande av mjukvarorna ”Comic Studio” och ”SAI”) 
Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero