CAPLE

CAPLE, Centrum för Utvärdering av portugisiska som främmande språk (Centro de Avaliação de Português Lingua Estrangeira) har utvecklat certifieringen av portugisiska som främmande språk (PLE). De fem olika certifikaten utfärdas av Faculty of Letters vid University of Lisbon och mer specifikt av Department of Portuguese Language and Culture (DPCL).

För varje CAPLE-examen (CIPLE DEPLE, DIPLE, DAPLE och DUPLE) så intygas resultaten enligt följande tre olika nivåer:
- Muito Bom (mycket bra) för studenter som fått ett resultat mellan 85% och 100%,
- Bom (bra) för poäng mellan 70% och 84%
- och godkändnivån Sufficiente (godkänt), vilket motsvarar en poäng mellan 55% och 69%.

CIPLE
Det är det första certifikatet i portugisiska som främmande språk. Det bedömer grundläggande språkkunskaper och intygar kandidatens förmåga att använda det i enkla vardagssituationer. Det motsvarar nivå A2 enligt European Framework of Reference for Languages (CEFR).
»Skriftlig förståelse och produktion: 1 timme och 15 minuter
»Muntlig förståelse: 30 minuter
»Muntlig produktion: mellan 10 och 15 minuter (i grupper om två)

DEPLE
Detta certifikat intygar en elementär kunskap i det portugisiska språket och motsvarar nivå B1 enligt den europeiska referensramen (CEFR).
»Skriftlig förståelse: 30 minuter
»Skriftlig produktion: 1 timme
»Muntlig förståelse: 40 minuter
»Muntlig produktion: 20 minuter (i grupper om två)

DIPLE
Detta certifikat intygar en medelkunskap i det portugisiska språket. Det motsvarar nivå B2 enligt den europeiska referensramen (CEFR)
»Skriftlig förståelse: 45 minuter
»Skriftlig produktion: 1 timme och 15 minuter
»Struktur: 45 minuter
»Muntlig förståelse: 40 minuter
»Muntlig produktion: 20 minuter (i grupper om två)

DAPLE
Detta certifikat intygar en avancerad kunskap i det portugisiska språket motsvarande nivå C1 enligt den europeiska referensramen (CEFR)
»Skriftlig förståelse: 1 timme
»Skriftlig produktion: 1 timme och 30 minuter
»Struktur: 1 timme
»Muntlig förståelse: 40 minuter
»Muntlig produktion: 20 minuter (i grupper om två)

DUPLE
Universitetscertifikat i portugisiska som främmande språk. Det motsvarar nivå C2, det högsta enligt den europeiska referensramen (CEFR)
»Skriftlig förståelse: 1 timme och 15 minuter
»Skriftlig produktion: 1 timme och 45 minuter
»Struktur: 1 timme och 15 minuter
»Muntlig förståelse: 40 minuter
»Muntlig produktion: 20 minuter (i grupper om två)