esl toefl exam preparation course hero

TOEFL

Hitta den perfekta förberedande kursen för Test of English as a Foreign Language

Förberedande examenskurs för TOEFL

För vem passar TOEFL (Test of English as a Foreign Language)?

TOEFL bedömer färdigheterna i engelska hos folk som har ett annat modersmål.

 

Om du vill studera vid universitet eller arbeta i USA, kommer man att fråga efter dina TOEFL-poäng. Majoriteten av college och universitet i USA och den engelskspråkiga delen av Kanada använder faktiskt TOEFL-resultatet i sin antagningsprocess. Dessutom använder ett antal stora, internationella företag TOEFL när de rekryterar anställda med annat modersmål än engelska.

 

Nivåkrav?4 – 8 veckor

I motsats till Cambridgeexamina, är de amerikanska examina ”termometertest” som ger ett omedelbart mått på din nivå i engelska. Det finns inget föreskrivet nivåkrav att nå upp till för att klara ett TOEFL-test.

 

Emellertid rekommenderas, eller anses nödvändig, en förberedelseperiod för att uppnå ett bra TOEFL-poäng. 

 

Förberedelse för TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Ett antal kursalternativ – som varierar i intensitet och längd – finns att välja mellan för att förbereda dig för TOEFL-examen, beroende på din målsättning (alltså de poäng du behöver uppnå).

 

Vad omfattar TOEFL (Test of English as a Foreign Language)?

TOEFL är ett flervalstest som dels är datorbaserat (Computer-Based Test: CBT), dels görs på papper (Paper-Based Test) i Europa. TOEFL CBT tar ca fyra och en halv timme. Det pappersbaserade testet tar ca tre och en halv timme. Båda består av fyra delar som utvärderar språkets alla aspekter.

 

Hörförståelse:

Den första delen av TOEFL mäter din förmåga att förstå engelska som det talas i Nordamerika avseende dagligt tal, uttryck och grammatik.

Struktur:

Den andra delen av TOEFL mäter din förmåga att känna igen det passande språkbruket för allmänt skriven engelska.

Läsförståelse:

Den tredje delen av TOEFL mäter din förmåga att förstå allmänt hållen text.

Skriftlig förmåga (TWE – Test of written English):

Den sista delen av TOEFL mäter din förmåga att skriva en text på engelska om ett specifikt ämne. Du måste kunna skapa, organisera och underbygga innehållet med användande av allmän engelska i en berättande stil. För TOEFL CBT, kan de som genomför examen och inte känner till det amerikanska tangentbordet QWERTY, välja att antingen skriva berättelsen på dator eller för hand.

 

Behöver du mer information om våra Engelska examensförberedande kurser?

Ta kontakt med oss eller ladda ned vår broschyr.


 

Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero