esl zop exam preparation course hero

ZOP

 

Hitta den perfekta kursen för att förbereda dig för Zentrale Oberstufenprüfung tyska examen

ZOP Exam Förberedande kurser

ZOP är en mycket avancerad nivå tentamen som kräver behärskning av alla aspekter av det tyska språket. ZOP motsvarar nivå C2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Zentrale-certifikatet Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) erkänner specifika kunskaper i tyska. Denna examen på avancerad nivå kräver att kandidater förstår svåra texter och att de kan uttrycka sig flytande och elegant på både skriven och muntlig tyska.

Vilken nivå krävs?

 

ZOP kräver en mycket avancerad nivå av tyska.


Vad innebär Zentrale Oberstufenprüfung?

Skriftlig förståelse och uttryck: Djupgående analys av aktuella och litterära texter, skriftliga övningar och läsning av böcker valda av Goethe-institutet.

Talar: Förmåga att uttrycka sig flytande och enkelt på tyska.

Grammatiska färdigheter: En avancerad kunskap om tysk grammatik och ordförråd.

 

Examinationen innehåller följande tester:

  • skriftlig komposition (ämnet öppet)
  • skriftlig komposition om ett ämne som rör en uppsatt text förklaring av textens innehåll och ordförråd
  • lyssningsförståelse (kassett)
  • muntligt test (förberedelse av ett ämne och frågor om en text).

 

Erkännande

ZOP är erkänt över hela världen och intygar en mycket bra nivå av tyska. Det är mycket väl ansett i den professionella världen och ersätter inträdesprov för studenter som vill anmäla sig till högre studier eller vid universitet i Tyskland.

 

Behöver du mer information om de tyska examenkurserna?

Kontakta vårt team eller ladda ner vår broschyr

Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero