esl toeic exam preparation course hero

TOEIC

Hitta den perfekta förberedande kursen för Test of English for International Communication.

Förberedande examenskurs för TOEIC

Vad är en TOEIC-examen?

TOEIC (Test of English for International Communication) använder flervalsfrågor för att utvärdera förmågan att kommunicera på engelska i ett professionellt eller internationellt sammanhang hos personer som inte har språket som modersmål.

 

Nivåkrav?

I motsats till Cambridgeexamina, är de amerikanska examina ”termometertest” som ger ett omedelbart mått på din nivå i engelska. Det finns inget föreskrivet nivåkrav att nå upp till för att klara ett TOEIC-test.

 

Emellertid rekommenderas, eller anses nödvändig, en förberedelseperiod för att uppnå ett bra TOEIC-poäng.

 

Vad omfattar TOEIC?

TOEIC varar i två timmar och består av upp till 200 flervalsfrågor:

 

  • 100 hörförståelsefrågor där audiovisuella hjälpmedel används.
  • 100 läsförståelsefrågor.

 

TOEIC-frågorna baseras på autentiska exempel tagna från internationella, professionella sammanhang (möten, resor, intervjuer, telefonsamtal, etcetera). Du får separata poäng (mellan 5 och 495 poäng) för respektive hörförståelse- och läsförståelsedel. Din slutpoäng blir därför mellan 10 0ch 990 poäng.

 

Tillsammans med ditt resultat får du en rutnätsuppställning där du kan se poängen och därmed din nivå, vilket hjälper dig att identifiera de områden du behöver jobba mer på för att korrigera dina fel och förbättra din engelska. (För att skriva ut rutnätet, ladda ner gratis Acrobat Reader).

 

Hur genomför du en TOEIC-examen?

Ingenting kan vara enklare! TOEIC-examen kan göras varsomhelst och närsomhelst.

 

Du kan därför göra TOEIC-examen:

 

  • internt, på din arbetsplats eller där du studerar
  • vid öppna examenstillfällen runt om i Europa
  • vid godkända träningscentra
  • på TOEIC representationskontor

 

Rättningarna görs:

 

  • på 10 arbetsdagar och sänds sedan ut med post
  • på 3 arbetsdagar vid expresservice

 

Erkännande

Skapat 1979 på begäran av det japanska ministeriet för utrikeshandel, utformades TOEIC i USA av det psykometriska centret ETS (Educational Testing Service) som är erkänt världen över för sina testers kvalitet och pålitlighet.

 

TOEIC är ett standardiserat test som ger pålitliga resultat gång på gång och utvärderar personens språkliga färdigheter på alla nivåer (nybörjar- till avancerad nivå) inom alla yrken och socio-professionella kategorier.

 

Behöver du mer information om våra Engelska examensförberedande kurser?

Ta kontakt med oss eller ladda ned vår broschyr.


 

Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero