esl goethe zertifikat c2 gds exam preparation course hero

Goethecertifikat

Hitta den perfekta förberedande kursen för din Goetheexamen

Förberedande kurser för Goetheexamen

Goetheinstitutet är en ideell organisation som bildades 1951 med syfte att främja det tyska språket och kulturen över hela världen. Genom sina 70 års verksamhet har Goetheinstitutet etablerat sig som en ledande organisation i tysk språkundervisning och dess examina är erkända över hela världen.

En certifiering från Goetheinstitutet är det bästa sättet att bevisa dina färdigheter i det tyska språket och kan göra en stor skillnad för din professionella profil! Läs vidare för att ta reda på vilken Goetheexamen som bäst matchar dina behov.

Goethe Zertifikats: A2 - C1

Ett Goethe Zertifikat är ditt sätt att bevisa dina färdigheter i tyska genom den ledande organisationen för språkundervisning i tyska, Goetheinstitutet. Goetheinstitutet erbjuder ett brett utbud av certifikat för elever på olika nivåer och med olika behov - från grundläggande till expertnivåer. Nivåerna uppdelas enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR) och illustrerar dina färdigheter i tyska på respektive nivå.

 

Nivåkrav?

Den nivå som krävs för dessa certifikat beror på de kvalifikationer du studerar för. För att kvalificera dig för certifikatet måste du bevisa att du har de kunskaper som ingår i motsvarande CEFR-klass.

Om du vill ta reda på vilken exakt kunskapsnivå du behöver, tveka inte att kontakta oss!

 

Hur är provet utformat?

Certifikatet är uppdelat i fyra avdelningar:

  1. Skriftligt prov
  2. Muntligt prov
  3. Hörförståelse
  4. Läsförståelse

 

Erkännande

Goethecertifikaten är internationellt erkända och högt värderade av arbetsgivare, såväl inom offentlig som privat sektor. I Tyskland godkänns de som bevis för uppfyllande av språkkraven vid ansökan om tyskt medborgarskap.

Goethe-Test Pro

Goethe Test Pro är ett prov utformat för yrkesverksamma som önskar få en tydlig och ärlig bild av sin språknivå i tyska. Provet och certifikatet anger dina individuella språkliga färdigheter som bevis för din tyska språknivå. Även om provet är utformat för yrkesverksamma, kan det göras av alla som vill lära sig mer om sina egna förmågor eller bevisa dem för en tredje part.

 

Nivåkrav?

Goethe-Test Pro kan göras av alla som önskar testa sin tyska språknivå.

 

Vad omfattar Goethe-Test Pro?

Goethe-Test Pro är en onlineexamen som omfattar frågor i svårighetsgrader beroende av de svar som studenten ger. Resultatet får du på en gång, vilket gör provet till en mindre stressande upplevelse!

 

Erkännande

Som den erkända och respekterade organisation Goetheinstitutet är, respekteras och erkänns dess certifikat världen över. Goethe-Test Pro accepteras allmänt bland arbetsgivare som ett giltigt bevis för hög kunskapsnivå i det tyska språket.

Behöver du mer information om våra förberedande examenskurser i tyska

Kontakta vårt team eller ladda ner vår broschyr:

Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero