esl celpe bras exam preparation course hero

CELPE-Bras

Hitta den perfekta kursen för att förbereda dig för dina CELPE-Bras examen

 

CELPE Bras - Behörighetsbevis i portugisiska

Nivåkrav

Det krävs inte någon speciell nivå vid examensanmälan till CELPE-Bras.
Dock krävs medelnivå i portugisiska för att erhålla examen. Så examen riktar sig till studenter som har inhämtat tillräckliga språkkunskaper för att kunna följa undervisningen vid universiteten i Brasilien.
De nödvändiga färdigheterna för att anmäla sig till examen varierar med nivån på certifikatet som studenten siktar på. Här följer beskrivningen av de olika nivåerna av CELPE-Bras:

Förberedelse för CELPE-Bras

Efter att ha genomgått en standardkurs i portugisiska, rekommenderas starkt att ta en förberedande examenskurs CELPE-Bras på två veckor. Denna låter studenten konsolidera sina språkkunskaper och öva de nödvändiga färdigheterna för att ta certifikatet. En medelnivå i språket krävs av vår partnerskola.


Examensproven

Examina görs två gånger om året, i april och i oktober. Studenten skall ha fyllt 16 år för att få ta examen. Examen utvärderar den studerandes kapacitet avseende språket i dagliga situationer.
Studenten som klarar CELPE-Bras är alltså kapabel att kommunicera muntligt och skriftligt, samt kan läsa och redigera en text på portugisiska.


Gemensamma prov (2 timmar och 30 minuter)

Denna del utvärderar 4 färdigheter. De två första utvärderar muntlig och skriftlig språkförståelse, de två andra förmågan att läsa och producera en text på portugisiska. Proven rättas av brasilianska Utbildningsministeriet.
 

Individuella prov (20 minuter)

Denna del utvärderar den muntliga språkfärdigheten. Du skall samtala med en av de två examinatorerna över teman om det dagliga livet, om ämnen av allmänt intresse, eller diskutera utifrån en given bas, exempelvis ett foto eller en bild. Den andre examinatorn betygsätter denna del.


Utvärderingskriterier

Dessa är de tre kriterier som avgör studentens nivå:

1. Språksammanhang (förståelse och textproduktion).
2. Koherens i muntligt och skriftligt användande av språket.
3. Behandling av vokabulär och grammatik.


De 4 nivåerna av CELPE-Bras

Certifikat på medelnivå

Motsvarar nivå B1 i den gemensamma europeiska referensramen för språk.
Studenten kan:

  • förstå och redigera texter muntligt och skriftligt avseende begränsade ämnen och behärska språket i vardagliga situationer.
  • använda enkelt uppbyggda meningar och ordförrådet är adekvat när det rör sig om kända situationer.

Certifikat på högre medelnivå

Motsvarar nivå B2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk.
Studenten har samma färdigheter som i B1, men felen som kommer sig av att blanda det främmande språket med modersmålet är färre, såväl muntligt som skriftligt.


Certifikat på avancerad nivå

Motsvarar nivå C1 i den gemensamma europeiska referensramen för språk.
Studenten kan:

  • lätt förstå och redigera texter avseende ett flertal ämnen. Dessa färdigheter gäller såväl muntliga som skriftliga.
  • behärska språket i kända och okända situationer.
  • använda komplexa grammatiska strukturer och en adekvat vokabulär, även om han/hon ibland är svävande i för honom/henne okända situationer.

Certifikat på högre avancerad nivå

Motsvarar nivå C2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk.
Studenten har samma färdigheter som i C1, men är mer precis såväl muntligt som skriftligt.

Behöver du mer information om våra Portugisiska examensförberedande kurser?

Ta kontakt med oss eller ladda ner vår broschyr:

Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero