esl ielts exam preparation course hero

IELTS (International English Language Testing System)

Hitta den perfekta kursen att förbereda dig för det internationella engelskspråkiga testsystemet.

Förberedande examenskurs för IELTS

För vem passar IELTS?

Om du planerar att emigrera eller skriva in dig på en universitetskurs i England, Australien, Nya Zeeland eller Kanada, låter the International English Language Testing System (IELTS) dig veta din nivå i engelska och uppfylla de villkor som krävs.

Testets två versioner

  • Akademisk version: krävs om du planerar att skriva in dig på ett utländskt universitet.
  • Allmän version: idealisk om du planerar att immigrera, göra en icke-akademisk utbildning utomlands eller om du tänker dig att arbeta utomlands.

För information om testernas olika krav och för att fastställa viken version du behöver göra, konsultera IELTS webbplats: http://www.ielts.org/

 

Vad består IELTS av?


IELTS har fyra delar:

 

1. Hörförståelse

IELTS hörförståelsetest varar ca 40 minuter och har 40 frågor.


De två första delarna handlar om samhällsfrågor och de följande två delarna är baserade på utbildnings- eller övningsproblem.


Texten är inspelad på en kassett som du endast kan lyssna på en gång.

 

2. Läsförståelse

IELTS läsförståelsetest varar 60 minuter och har 40 frågor.


Testet är uppdelat i tre delar med ökande svårighetsgrad. Antalet ord går från 2 000 till 2 750.


Texterna är tagna från tidskrifter, böcker och tidningar.


Vissa frågor är placerade före texten, andra efter, beroende på typ av fråga.

 

 3. Skriftlig förmåga

IELTS test i skriftlig förmåga varar 60 minuter. Du kommer att få skriva två texter om ett givet ämne: den första måste ha ett minimum av 150 ord (rekommenderad tid: 20 minuter) och den andra måste vara på minst 250 ord (rekommenderad tid: 40 minuter).

 

4. Verbal förmåga

IELTS test i verbal förmåga består av en 15 minuter lång individuell intervju med en Cambridgeexaminator.

Behöver du mer information om våra Engelska examensförberedande kurser?

Ta kontakt med oss eller ladda ned vår broschyr:

Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero