Language courses in the USA

Engelska certifikat

Engelska certifikat och examina

Vid många universitet och högskolor i Sverige och utomlands krävs nu ett officiellt engelskt certifikat som bevis för kunskaperna i engelska. Företag, särskilt de som verkar internationellt, kräver ofta att deras anställda har en hög nivå av engelska och motsvarande engelskspråkiga certifikat som bevis.

Vilka av de olika engelska certifikaten som är bäst för dig beror främst på vad du behöver certifikatet för. Om du till exempel vill studera vid ett brittiskt universitet kommer du säkert att behöva ha ett Cambridgecertifikat vid ansökningen. Vid amerikanska universitet är TOEFL å andra sidan det officiella språkcertifikatet. När man ansöker till internationella företag är engelska kompetenstester som är specifikt inriktade på näringslivet, till exempel den amerikanska TOEIC eller testet British Linguaskill, särskilt användbara.

Många av våra partnerskolor erbjuder särskilda förberedande kurser för att få officiella engelska certifikat. Med dessa kurser kommer du att vara beredd på de olika engelska testproven, du kommer att öva dig på examensförfarandet och vara mycket mer avslappnad när du tar språkprovet. Våra språkreseexperter ger dig gärna råd personligen och gratis om alla alternativ. Kontakta oss bara online, via e -post eller per telefon.

I det följande kommer vi att presentera de olika engelska kompetenstest som officiellt erkänns som bevis på dina muntliga och skriftliga språkkunskaper i engelska. Om du inte är säker på vilken språknivå du har för närvarande, kan vårt kunskapstest online vara till hjälp.

Amerikanska språkexamina

De två mest kända certifikaten för amerikansk engelska, TOEFL och TOEIC, är särskilt fördelaktiga om du vill studera vid ett amerikanskt universitet eller arbeta i ett amerikanskt företag, men dessa engelska certifikat erkänns och uppskattas högt även utanför USA.

TOEIC (Test of English in International Communication)

Le TOEIC est devenu la norme internationale d’évaluation de l’anglais dans le monde des affaires et de la communication. L’examen se compose de 200 questions sous forme de QCM (questions à choix multiple) qui recouvrent la compréhension tant orale qu’écrite. Il dure environ 2 1/2 heures. De manière générale, les candidats se présentent après avoir suivi un cours de préparation de 4 à 12 semaines minimum, à partir du niveau intermédiaire. De plus en plus d’écoles supérieures spécialisées et d’entreprises se réfèrent au score TOEIC pour évaluer le niveau d’anglais des étudiants et des futurs employés.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL är ett riktat kompetensprov i engelska och tillåter tillträde till de flesta högskolor, samt amerikanska och kanadensiska universitet. Examen betraktas också som en referens för många företag när det gäller anställning och avancemang. Det tredelade testet har en flervalsstruktur och prövar alla aspekter av språket. Som regel görs provet efter en förberedande kurs på minst fyra till sex veckor. En fjärde valfri del avslutar kursen. Den fokuserar på skriftspråket och leder till TWE (Test of written English).

IELTS (International English Language Testing System)

Il est exigé pour entreprendre des études universitaires dans certains pays anglophones, notamment en Australie, en Grande-Bretagne, au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Cet examen est conçu pour évaluer les compétences générales en compréhension orale et écrite, ainsi que d’autres domaines pratiques comme le résumé ou le compte-rendu. Le système de notation est élaboré sous forme de points (9 points étant le maximum et 5-7 points la moyenne).

Cambridgecertifikaten

De engelska examina som administreras av Cambridge betraktas som riktmärket runt om i världen. Med dem kan utbildningsinstitut och företag säkert kontrollera nivån på engelska språkkunskaper. Om du vill ta en Cambridge English Exam, erbjuder de flesta språkskolor specialförberedelser för de olika Cambridgeexamina. Programmen varar vanligtvis 12 veckor, men för studenter med goda språkkunskaper är det också möjligt att delta i korta intensiva kurser på 4, 6 eller 8 veckor.

Många universitet erkänner nu Certificate of Advanced English, Certificate of Proficiency English och IELTS Exam som bevis på solida engelska språkkunskaper och gör det möjligt för studenter med ett sådant certifikat att få direkt tillgång till avancerade kurser på engelska.

1

B2 First (Cambridge First Certificate in English)

B2 First English exam, som motsvarar en svensk gymnasienivå, är utan tvekan den mest kända Cambridgeexamen, varför den anses auktoritativ i de flesta länder och öppnar dörrar till både den akademiska och den professionella världen.
2

C1 Advanced (Certificate of Advanced English)

Nästa högre nivå efter B2 First, C1 Advanced English Exam, krävs allt oftare för universitetsstudier i Storbritannien. C1 Advanced erkänns i många länder som bevis på grundliga språkliga färdigheter och är definitivt ett trumfkort i yrkeslivet.

3

C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English)

Det välkända C2 Proficiencycertifikatet kräver mycket god kunskap om språk och kultur. Det utgör en direkt referens för de flesta brittiska universitet och många företag och institutioner.

Vanliga frågor om förberedande examenskurser för engelska

Vilket är det bästa engelska certifikatet?

Varje certifikat vi erbjuder är internationellt erkänt och kan användas över hela världen. För vissa ändamål (t.ex. universitet) kräver emellertid vissa länder att ett specifikt certifikat anses vara berättigat. Om du tar ditt engelska certifikat eftersom du vill arbeta i ett specifikt land eller studera i ett visst land, se då till att ta reda på vilket certifikat som behövs.

Hur får man ett certifikat i engelska?

Syftet med ett engelskt certifikat är att visa att du har ett starkt grepp om språket och kan bevisa det under kontrollerade, utmanande förhållanden. Du kommer bara att kunna få ditt engelska certifikat genom att uppnå en tillräcklig nivå i engelska och bekanta dig med teststrukturen för att säkerställa att du är redo för alla aspekter av tentamen. I din förberedande examenskurs i engelska får du denna kunskap i din läroplan.

Vilket engelskt språkkunskapstest är lättast?

Även om det finns en viss variation mellan de olika testerna, finns det inget specifikt certifikat som är det "lättaste". Vissa kan ha ett något kortare läs-/skrivavsnitt eller ett enklare hörförståelseavsnitt, men alla utgör en utmaning att bevisa din språknivå - det är därför det är viktigt att se till att du gör din tentamen väl förberedd.

Vad inkluderas i en engelsk språkkunskapstest?

Engelska examina är utformade för att testa alla aspekter av din språknivå. Medan varje certifikat utvärderar detta på sitt sätt, fokuserar de alla på samma fyra viktiga principer: läsa, skriva, tala och lyssna. I din förberedande examenskurs har din läroplan en balans mellan dessa fyra aspekter för att säkerställa att din kunskap är tillräckligt grundlig in om alla områden.