Officiella examina, ITALIENSKA
Officiella examina

ITALIENSKA

ITALIENSKA

Två institutioner erbjuder officiella certifikat i det italienska språket, som bekräftelse på språknivån hos personer vars modersmål inte är italienska :

AIL (Accademia italiana de lingua Firenze)

AIL: s examina finns på 4 nivåer:

DELI = elementär

DILI = god medelnivå

DALI = högre avancerad

DALC = affärsspråk, god medelnivå

CILS (Certificazione di italiano como Lingua Straniera)

Skiljer på 4 olika kompetensnivåer. CILS: s examenstillfällen äger rum två gånger om året (vanligtvis i juni och i december). Detta diplom tillhandahålls av Universitetet för utlänningar i Siena och har ett mycket gott rykte.