Officiella examina, ENGELSKA
Officiella examina

ENGELSKA

ENGELSKA

De internationellt erkända officiella examina kommer från det engelska utbildningssystemet, eller från det amerikanska (USA). Dessa prövningar kan vanligtvis göras på fasta tider vid de olika språkskolorna för engelska som vi representerar runt om i världen

The Cambridge Certificates
Cambridge-certifikatet är välkända över hela världen. De består av prov i de språkliga kunskaperna som krävs av olika utbildningsanordnare (universitet, college...), företag och arbetsgivare. Om du vill ta en examen så erbjuder ett stort antal skolor förberedelsekurser. Kurserna varar i regel 12 veckor, men det är också möjligt att klara av dem på kortare tid beroende på elevens språkliga nivå. Man kan följa ett intensivt program under 4, 6 eller 8 veckor. De vanligaste diplomen är:
PET: (Preliminary English Test) Elementär nivå som motsvarar den nivå som uppnås på handelsskolorna.
FCE: (Cambridge First certificate in English) Motsvarar en postgymnasial nivå. FCE är utan tvekan Cambridge mest kända diplom och erkänns i de flesta länder och öppnar dörrar inte bara till en akademisk värld utan även till yrkesvärlden.
CAE: (Certificate of Advanced English) En nivå högre än FCE. Den krävs för att påbörja universitetsstudier i Storbritannien. Som bevis på en språklig kompetens för många länder är CAE en stor tillgång.
CPE:( Certificate of Proficiency in English) CPE kräver en hög språklig och kulturell kompetens. Den ger en klar och direkt referens för flertalet brittiska universitet liksom för ett stort antal företag och institutioner.
Linguaskill
Linguaskill är ett onlinetest, utvecklat av Cambridge Assessment English, som ger företag och andra organisationer möjlighet att kolla nivån i engelska hos potentiella kandidater. Drivet av AI testar det alla de fyra språkfärdigheterna (tala, skriva, läsa och lyssna) och resultaten är anpassade till Den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
IELTS: ( International English Language Testing System)
IELTS krävs för att påbörja universitetsstudier i vissa engelskspråkiga länder, särskilt i Australien och Storbritannien. Det här diplomet har kommit till för att evaluera den allmänna skriftliga och muntliga färdigheten, såväl som andra praktiska områden såsom referat och redogörelser.
Betygsystemet är väl utarbetat med ett poängsystem (9,5 max och 6.5-7 poäng medelpoängen).
TOEFL: ( Test of English as a Foreign Language)
TOEFL är den exakta norm som många universitet och college i USA och Canada använder sig av som tillträde till studier. Många företag använder sig också av TOEFL som villkor för anställnings och befordran.. Provet består av multiple choice (flervalsfrågor). Den är tredelad och bedömer alla aspekter av språket. I regel går eleverna upp i examen efter att ha följt en förberedelsekurs under minst 4-6 veckor. En fjärde frivillig del sluter cirkeln. Den inriktar sig på det skriftliga och gör det möjligt att ernå TWE (Test of written English). Poäng: 450-525 medel 525-550 mellanhög 550-570 hög 570-600 hög avancerad 600+ flytande
TOEIC: (Test of English in International Communication)
TOEIC har blivit den internationella normen för utvärdering av engelska i affärsvärlden och inom kommunikation. Examen består av 200 flervalsfrågor som innefattar såväl den muntlig som skriftlig förståelse. Provet varar omkring 2, 5 timmar.
LCCI: (London Chamber of Commerce and Industry)
Utarbetad av Londons Handels-och industrikammare.