Linguaskill - Information om engelska test

Vem är Linguaskill till för?
Linguaskill är ett nivåtest online som ger organisationer och företag möjlighet att kolla sina potentiella kandidaters nivå i engelska. Drivet av AI-teknik, kan det göras när och var som helst och ger tillförlitliga resultat inom 48 timmar.
 
Linguaskill kan användas för att testa personer, baserat på olika mål. Detta betyder att du kan uppmanas att antingen ta det allmänna eller affärsspråkstestet.
 
  • Linguaskill General
Detta alternativ testar språkanvändning i dagligt liv och är ofta ett krav för antagning till universitet eller rekrytering till icke-kommersiella tjänster. Därför bedöms inte här dina kunskaper i affärsrelaterad terminologi, men fokuserar snarare på ämnen som studier och arbete, framtidsplanering eller resor.
 
  • Linguaskill Business
Linguaskill Business bedömer individens behandling av engelska i en affärs- och företagsmiljö, där den anställda ska vara bekant med affärsspråket. Av denna anledning kan testämnena inkludera inköp och försäljning av produkter eller tjänster, kontor, affärsresor och personaltjänst.
 
Vad omfattar Linguaskill?
Linguaskilltestet bedömer alla de fyra språkliga färdigheterna – tala, skriva, läsa och lyssna – i moduler och resultaten är anpassade till Den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR), den internationella standarden för att beskriva språklig färdighet.
 
Båda alternativen som finns tillgängliga för Linguaskill (General och Business) följer samma struktur och omfattar dessa moduler:
 
  1. Läsa och lyssna (60–85 min.)
Denna modul är anpassningsbar: frågorna blir enklare eller svårare beroende på dina tidigare svar, så du får en unik version av testet, anpassat till din språknivå. Antalet frågor i denna modul varierar också, eftersom testet slutar så fort Linguskill har identifierat din nivå korrekt.
 
Läsdelen inkluderar uppgifter som att läsa en kort text och välja en matchande mening eller fras, fylla i hålrum i meningar, antingen från flera val eller som tomrum att fylla i, samt att läsa en längre text och besvara en serie flervalsfrågor.
 
I hörförståelsetestet ska du lyssna på en kort inspelning och svara på en flervalsfråga med tre alternativ, samt lyssna på en längre inspelning och svara på en serie flervalsfrågor baserade på vad du lyssnat på.
  1. Skriva (45 min.)
Denna modul består av två olika delar, var och en utgörande hälften av modulens slutresultat.
 
Du ombeds först att läsa en kort text (vanligtvis ett e-mail) och får tre hållpunkter som bas för att skriva ett svar på minst 50 ord. Det ska ta dig ca 15 minuter att göra detta.
 
Den andra delen inkluderar en kort text som beskriver en händelse, samt tre hållpunkter som bas för ditt svar, baserat på den givna informationen. Typen av svar beror på vilket Linguaskillalternativ du tar: kandidater som tar det allmänna testet ombeds att producera ett antal olika texttyper (exempelvis en recension, en artikel, ett webbinlägg) på minst 180 ord för en bredare publik, medan kandidater som tar affärsspråktestet ombeds att skriva ett brev eller en rapport på minst 180 ord, ofta till en chef, till medarbetare eller till en kund.
 
  1. Tala (15 min.)
För att göra denna del, behöver du en dator med mikrofon och hörlurar. Du får frågorna via din skärm och dina hörlurar och dina svar bandas.
 
Taltestet är uppdelat i fem uppgifter som omfattar att svara på en serie frågor om dig själv, läsa åtta meningar högt, tala om ett givet ämne under en minut, tala under en minut om en eller flera grafer som du erhåller, samt ge korta svar med din uppfattning om fem frågor relaterade till ett ämne.
 
Vidare information
Vissa organisationer och företag kanske bara önskar kolla din nivå i särskilda färdigheter, så du kan, till exempel, enbart behöva ta läs- och hörmodulerna.
 
Linguaskilltestet har utvecklats av Cambridge Assessment English och administreras genom Cambridge English Test Portal.