ENGELSKA, BULATS (Business Language Testing Service)
ENGELSKA

BULATS (Business Language Testing Service)

BULATS (Business Language Testing Service)

För vem är BULATS-testerna(Business Language Testing Service) utformade?
BULATS-testerna är utformade för personer som behöver använda engelska i sitt arbete och för personer som vill göra en internationell karriär. BULAT tjänar även syftet som referens för företag och organisationer vid utvärderandet av en sökandes, eller aktuell personals, språknivå. Testerna är mycket flexibla och lätta att använda och de gör det möjligt att snabbt få språkkunskaperna i engelska på arbetsplatsen bedömda.  De kan även användas för att mäta de kunskaper som uppnåtts efter en språkkurs.
 
Vilken nivå krävs?
Även om BULATS inte kräver att man uppnått någon särskild nivå så rekommenderar vi ändå att man ska ha uppnått minst nivå B1 innan man gör testerna. Resultaten är direkt kopplade till den Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR) och ger dig en korrekt bedömning av dina språkkunskaper för varje testad språkfärdighet.
 
Det kan vara lämpligt, eller till och med nödvändigt, att gå en förberedelsekurs om du vill få ett bra resultat på BULATS.
 
Förberedelser inför BULATS(Business Language Testing Service)
Det finns många kurser att välja mellan, av varierande intensitet och längd, som du kan gå för att förbereda dig inför den TOEFL-examen du behöver – dvs. de poäng du behöver uppnå.
 
Vad innebär BULATS (Business Language Testing Service)?
BULATS bedömer dina språkfärdigheter i att förstå, analysera och reagera i olika verklighetstrogna affärssituationer. Den består av tre delar (läsa och lyssna, skriva, tala) och allt efter behov du har kan välja att göra dem samtidigt eller vid olika tillfällen:

1 – Läsa och lyssna (1 tim)
 
Detta prov börjar med att testa din läsförståelse, därefter följer en hörförståelsedel. Testet består av flervalsfrågor som bedömer din förmåga att förstå text, samtal eller monologer med arbetsplatsfokus.
 
Fördelen med detta prov är att det nivåmässigt går att anpassa till dina förkunskaper. Det innebär att varje gång du svarar korrekt på en fråga ökas svårighetsgraden automatiskt på nästa fråga, och om du svarar fel blir nästa fråga lättare.
 
 
2 – Skriva (45 min.)
Det här skrivprovet är ett separat test som du kan gör samtidigt med andra BULETS-tester eller vid ett annat tillfälle. Det bedömer din förmåga att skriva korta meddelanden, skriva ett brev eller rapporter om ett givet ämne för en viss målgrupp och enligt tydliga instruktioner.
 
Du bedöms utifrån hur korrekt din användning av engelska språket är, hur väl du framför dina synpunkter och hur tydligt du formulerar dig i skrift.
 
3 – Tala (12 min.)
Det här muntliga testet är ett separat test som du kan göra samtidigt med andra BULETS-tester eller vid ett annat tillfälle. Det bedömer din förmåga att uttrycka dig klart och på flytande engelska i jobbsammanhang.
Examinatorn ber dig först att berätta lite om din bakgrund och dina intressen och ger dig sedan ett ämne som du ska presentera efter några minuter. Slutligen får du utföra ett rollspel tillsammans med examinatorn som sedan övergår till en diskussion om något närliggande ämne.
 
Du får snabbt veta dina resultat, till och med på en gång om du gör läs- och hörtesten via nätet.
 
Officiellt erkänt test
BULATS erkänns av många arbetsgivare, utbildningsorganisationer, statliga myndigheter, immigrationsmyndigheter och yrkesorganisationer.
Här kan du hitta listan över dem som erkänner BULATS:www.CambridgeESOL.org/recognition