Vuxna  , Kursalternativ
Vuxna

Kursalternativ

Kursalternativ

Med målet att kunna erbjuda dig en kurs som passar dig perfekt, föreslår våra partnerskolor ett brett utbud av program. På egen hand kan det vara svårt att avgöra vilken kurs som passar dig bäst och därför vill vi berätta lite om de olika kurserna, så att du kan få en bättre överblick och på det sättet fatta ett välgrundat beslut.

Allmän kurs (standard eller intensiv)
Dessa två kursalternativ skiljer sig endast i antalet lektioner. Standardkursen ges på förmiddagen (eller eftermiddagen, oftast vid högsäsong) och intensivkursen ges på förmiddagen och eftermiddagen. De teoretiska element undervisningen består av syftar till praktisk användning i vardagssituationer. Lektionerna baseras på en kommunikativ metod som fokuserar på att minnas genom stegvis ökad erfarenhet. Detta innebär att en mängd ämnen av allmänt intresse (historia, samhälle, kultur, politik, ekonomi, osv.), studeras i takt med att elevens språkförmåga ökar.
Standardkurs
Standardkursen baseras på allmän språkinlärning. Läsförståelse, skriven produktion, hörförståelse och talövningar är element som övas under standardkursen. Denna typ av kurs passar dig som vill ha en bredare baskunskap i språket och samtidigt ha möjligheten att använda språket i ett vardagligt sammanhang. Studietakten på denna kurs är idealisk för dig som tänker arbeta parallellt med dina studier. Kursen är även utmärkt för dig som vill ha mer fritid till t ex en hobby eller helt enkelt vill utöva språket utanför klassrummet.
Intensivkurs
Intensivkursen är konstruerad utifrån samma bas som standardkursen, men den utmärker sig genom det faktum att arbetstakten är högre och att ämnen studeras mer ingående. Eftermiddagens undervisning ger tid till ett mer kommunikativt inlärningssätt och kompletterar förmiddagens teknikträning på ett mycket bra sätt. Kursen innehåller märkbart fler valfria ämnen och mer konversation. Intensivkursen är idealisk för studenter som vill göra snabba framsteg.
Kvartal, Termin och Akademiskt år
Mer än en kurstyp, är det längden på kursen som gör den till ett idealiskt program för att sätta upp ambitiösa mål för sig och för att ge sig möjligheten att lära sig behärska ett främmande språk.
Ofta består dessa kurser av förberedelser för en officiell examen, men erbjuder även lektioner med tematiska inriktningar. Långtidskurserna har en fördelaktig prissättning och ger en utmärkt avkastning på din inverstering.
Förberedande examenskurs
Examina som intygar dina språkkunskaper och som är erkända världen över. De kan vara till stor nytta för dig i framtiden. Varje certifikat definierar vad som krävs för att uppnå det, i relation till vilka språkkunskaper och vilken språknivå som testas. Av denna anledning erbjuder våra skolor specifika förberedande kurser för varje typ av examen.
Språkkurser PLUS (sport, kultur)
Kurserna Språkkurser PLUS, kombinerar språkinlärningen med utövandet av en specifik aktivitet inom ramen för programmet. Ett språk återspeglar dess kultur. Språkkurser PLUS ger tillträde till kulturella upptäckter tack vare tillval kopplade till gastronomi, musik, dans, film, hållbar utveckling, yoga, etc.
Med våra program ”Språkkurser PLUS sport” kan du förbättra dina språkkunskaper, samtidigt som du ägnar dig åt din favoritsport. Surfing, dykning, segling, golf, tennis, skidor, snowboard … en språkkurs du bara drömt om! Sport på de 5 kontinenterna och hela året runt: Kapstaden, Cairns, San Diego, Wimbledon, Whistler … fler än 100 spännande resmål väntar på dig. Hoppa på tåget!
Affärskurs
Denna kurs övar inte bara upp din språknivå och din förmåga att uttrycka dig. Kursen fokuserar även på dina kommunikativa färdigheter i yrkeslivet. Dessa lektioner kombineras ofta med lektioner i allmän språkinlärning.
Kurser för företag
Kurserna för företag skräddarsys för att ge dina framsteg en skjuts och för att se till att du uppnår dina specifika mål på kort tid. Utbildningen tar dig längre än till ren språkkunskap och erbjuder också en stimulerande inlärningsmiljö för att utveckla din språkliga och kulturella kompetens.
Dessa kurser fokuserar på ett specifikt område t ex finans, medicin, juridik, handel eller telekommunikation. De behandlar det specifika för varje område såsom tekniskt vokabulär, yrkesjargong, korrespondens osv. De specifika kurserna ger dig möjlighet att införskaffa de nödvändiga kunskaperna för att kunna agera yrkesmässigt lika bra på det främmande språket som på ditt modersmål. Våra program för befattningshavare och professionella erbjuder ett brett utbud av ämnesspecifika kurser.
Privatundervisning
Detta är lyxvarianten! Kursen låter dig dra nytta av individuell, personlig träning. Läraren står till ditt förfogande och du studerar precis det du behöver, på din egen nivå och i din egen takt Det är också möjligt att kombinera denna kurs med en kurs i grupp! Denna typ av kurs ges antingen i skolan eller, med total språkfördjupning, i lärarens hem.
Kurs hemma hos läraren
Önskar du förbättra dina språkkunskaper individuellt med fullt fokus på din inlärning? Den bästa metoden för detta är att ta privata intensivlektioner i lärarens hem. På detta sätt kan du använda språket och öva från morgon till kväll med en lärare som, väl medveten om din styrka och dina svagheter, kan anpassa sin undervisning helt utifrån dina specifika behov. Dessutom kan du be din lärare att fokusera undervisningen på ett ämne som är av extra stort intresse för dig. Vänligen, tveka inte att kontakta oss för ett detaljerat priserbjudande och en analys av dina språkliga behov.
Kurs kombinerad med praktik eller volontärarbete
Efter en genomgången allmän språkkurs kan du använda dina nyvunna kunskaper inom ramen för en professionell praktik. Praktikplaceringen tar sin utgångspunkt i din språknivå och i dina intresseområden. Detta program ger dig ett fantastiskt tillfälle att upptäcka i praktiken arbetslivet i ett annat land, eller att bidra i ett projekt för ett lokalt samhälle.
Kurs för språklärare
Grundkurs
Denna kurs är framför allt för deltagare med språket som modersmål (eller motsvarande språknivå)och ger blivande språklärare möjlighet att förvärva och praktisera olika undervisningstekniker. Den syftar till uppnå ett officiellt certifikat som tillåter dig att verka inom yrket.

Fortbildningskurs
Fortbildningskurserna för språklärare är ett perfekt sätt för lärare att bredda sin språkliga och didaktiska kunskap. Undervisningsvärlden är i ständig förändring, varför dessa kurser ger lärare en möjlighet att få direktkontakt med dagsaktuell metodik samt att utbyta erfarenheter med andra kvalificerade språklärare.
Juniorprogram
ESL erbjuder ett urval av internationella kvalitetsprogram för barn och tonåringar på de bästa destinationerna världen över.
Språkkurser 50+
Är du 50+? Du kan självklart delta i en av våra kurser för vuxna. Emellertid, om du vill ta en kurs i ett främmande språk och samtidigt få ut mesta möjliga av din fritid tillsammans med deltagare i samma ålder och med liknande intressen, kan du istället välja att boka något av våra partnerskolors program för dig som är 50 år eller äldre. På menyn står språklektioner, kulturella upptäckter och spännande möten. Med andra ord, en aktiv utlandsresa och en oförglömlig erfarenhet!
Kurs för grupper
Oavsett om det gäller en studieresa, en förberedelse inför examen eller något annat projekt för en hel grupp, kan ESL erbjuda paketresor, speciellt utformade för att passa dina målsättningar och prioriteringar, vilka kan vara allt ifrån lektionsinnehåll och boendealternativ till aktiviteter och utflykter. Dessa skräddarsydda utbildningspaket får du till mycket förmånliga priser och vi erbjuder kostnadsfritt boende till medföljande ledare. Kontakta oss för en detaljerad prisoffert.
Higher Education
Vi erbjuder olika högre utbildningar, som såväl ger dig möjlighet att starta eller fortsätta en universitetsutbildning utomlands, som att specialisera dig inom ett specifikt yrkesområde. Huvuddelen av våra program ges på engelska och kräver alltså att du har en tillräcklig språknivå.
Fördjupning + studier online
Om du har begränsade möjligheter att studera utomlands och höga ambitioner, har vi ett alternativ för dig! Med ett speciellt program, bestående av en initial onlinekurs, en total fördupningserfarenhet på utvalda resmål, samt en onlinemodul vid din återkomst, kan du uppnå resultat som svarar mot dina målsättningar. Programmet börjar med två lektioner i grupp och en privatlektion per vecka, ledda av en kvalificerad lärare i ett virtuellt klassrum. Detta förbereder dig inför din totala fördjupningserfarenhet. En slutlig onlinemodul när du återvänt hem, konsoliderar allt det du lärt dig under kursen. Denna kurs är den perfekta kombinationen av studier online och fördjupning!