Vuxna  , Kvalitetsgaranti
Vuxna

Kvalitetsgaranti

Kvalitetsgaranti

Våra partnerskolor är alla experter inom sitt område, är erkända av kvalitetskontrollsorgan och erbjuder en utomordentlig service. Vi har ägnat de senaste 20 åren åt att välja ut och kontinuerligt följa upp våra partnerskolor för att kunna erbjuda dig och säkra skolor av bara högsta kvalitet.

ESL:s kvalitetsgaranti
Eftersom din språkresa inte bara begränsas till klassrummet, är vårt mål på ESL att du ska få ditt livs upplevelse både under lektionerna och utanför klassrummet. Du får skörda frukterna av ESL:s priviligierade förhållande till sina partnerskolor, vilka välkomnar dig och följer dig under din vistelse med speciell omsorg när du kommer från ESL! De tusentals omdömen online från våra studenter, hjälper oss att upprätthålla våra höga kvalitetsstandarder. På basis av dessa mycket värdefulla studentomdömen, belönar ESL skolornas prestationer vid den årliga ESL Language Travel Award-ceremonin. Du kan omedelbart se vilka partnerskolor våra studenter gillar bäst genom att de kan visa upp logon ESL Certificate of Excellence.
 
En miljö med trygghet och gemenskap
Alla våra partnerskolor delar ett gemensamt karaktärsdrag, vare sig de är skolor med massor av elever, eller små skolor med endast några få klassrum – de sätter alla sina studenters välbefinnande i första rummet! En välkomnande miljö och engagerad personal som finns tillgänglig dygnet runt, gör din språkresa oförglömlig. Du kommer att dela dina erfarenheter med de nya vänner du får och som inte bara blir dina klasskamrater utan även ditt sällskap när ni tillsammans utforskar ert nya resmål. När du ska resa hem har du lärt känna allt det bästa att se och göra i staden, plus de lokala favoriterna för att äta, umgås eller få en dos av kultur. Gör det mesta möjliga av din utlandsupplevelse i total fördjupning!
 
Stimulerande kurser anpassade till din nivå
När du anländer, kommer dina behov att bedömas och du gör en nivåtest i syfte att placeras i den perfekta gruppen för dig. Från början till slut kommer dina studiemål att klart definieras, dina lärare kommer att ge dig feedback på dina framsteg och i slutet av kursen får du ett certifikat som visar vad du uppnått. Du kan välja att ta en officiell examen eller minst ta dig till nästa nivå i dina språkstudier. När du studerar kommer du att ha förmåner som små grupper, konversationsbaserade lektioner och en mångfald av bakgrunder, åldrar och nationaliteter bland dina klasskamrater, vilket berikar undervisningen. Allt detta bidrar till att förbättra dina mjuka färdigheter, öka din kulturella medvetenhet och, naturligtvis, förse dig med varaktiga språkkunskaper som stärker dig i alla dina framtida aktiviteter.
 
Utomordentliga lärare
Eftersom lärare är en så vital del av inlärningsprocessen, är våra partnerskolors undervisningspersonal alla grundligt utbildade och experter inom sina respektive områden. Dina erfarna lärare, alla med språket som modersmål, använder sig av kommunikativ metodik, så att du kan praktisera dina språkkunskaper i sammanhang ur verkliga livet. Dina lektioner innehåller teknik för att stärka din studieupplevelse och du får din lärares konstanta närvaro, stöd och utvärdering.
 
Dina erfarenheter utanför klassrummet
Då din tid utanför klassrummet är precis lika viktig som det du lär dig under lektionerna, ser våra partnerskolor till att erbjuda en dynamisk blandning av fritidsaktiviteter och utflykter, samt bekväma, moderna boenden så att du och dina studiekamrater vare dag ska ha en välkomnande plats att vila era huvuden när kvällen kommer.
 
Wi-Fi och internet
Med gratis Wi-Fi och datorer med internetuppkoppling för studenterna, kan du alltid vara online på vilken som helst av våra partnerskolor för att hålla kontakten under din språkresa.
Ackreditering
AAIEP
ESL - Ackreditering - AAIEP
Fungerar som en nationell branschorganisation för språkskolor som undervisar i engelska och som arbetar enligt gemensamma kvalitetskriterier.
ACCET
ESL - Ackreditering - ACCET
Denna förening erbjuder institutionell ackreditering till organisationer vars primära funktion är i utbildningssyfte och även för organisationer som erbjuder fortbildning. ACCET ackrediterar icke-college-fortbildning och utbildningsorganisationer i hela USA samt program utomlands. ACCET liknar British Council i Storbritannien, och besöker alla sina godkända skolor vart tredje år. Skolor som är ackrediterade av ACCET är bland de bästa i USA.
ACPET
ESL - Ackreditering - ACPET
Sammanslutning av oberoende leverantörer av utbildning för australienska och internationella studenter.
ALTO
ESL - Ackreditering - ALTO
Med medlemmar i fler än 30 länder på de 5 kontinenterna, samlar ALTO specialiserade språkreseorganisationer som arbetar enligt dess stränga kvalitetsnormer.
ASILS
ESL - Ackreditering - ASILS
Härunder samlas de bästa skolorna som undervisar i italienska. Kontrollerar medlemsskolornas pedagogiska kompetens och att det europeiska regelverket för kvalitet inom språkutbildning efterlevs.
BAC
ESL - Ackreditering - BAC
Ackreditering som garanterar en undervisning på hög nivå för högre eller specialiserade studier i Storbritannien, specifikt för kurser riktade mot utländska studenter.
British Council
ESL - Ackreditering - British Council
Statligt företag som granskar och godkänner språkskolornas kvalitet.
Business English UK partner agency
ESL - Ackreditering - Business English UK partner agency
ESL – Språkutbildning Utomlands är en officiell representant för specialiserade träningscentra i affärsengelska i Storbritannien.
CEELE
ESL - Ackreditering - CEELE
Alla skolor med den här symbolen, godkänd av universitet i Alcalá, har garanterad kvalitet i spanskundervisningen. Alla ESL:s partnerskolor har genomgått CEELE:s inspektion med framgång.
CSN
ESL - Ackreditering - CSN
CSN är den myndighet i Sverige som arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. De hanterar också återbetalningen av lånen.
EAQUALS
ESL - Ackreditering - EAQUALS
Denna organisation omfattar europeiska leverantörer av språkutbildning och garanterar kvalitén på deras tjänster.
EduSa
ESL - Ackreditering - EduSa
EduSA hette tidigare ELTASA (English Language Travel Association of South Africa) och är nu en division inom organisationen SAYTC (South African Youth and Travel Confederation) och samlar alla aktörer inom språkreseindustrin i Sydafrika. Dess målsättning är att arbeta för sektorns tillväxt, samt att vara garant för sina medlemmars kvalitet och professionalism.
English Australia
ESL - Ackreditering - English Australia
Språkskolor som motsvarar kvalitetskriterierna får denna stämpel och kan därmed bli ett alternativ för våra språkresor.
English New Zealand
ESL - Ackreditering - English New Zealand
Organisation som erkänts av Nya Zeelands utbildningsministerium och som omfattar de privata språkskolor som undervisar i engelska och ackrediterats.
English UK partner agency
ESL - Ackreditering - English UK partner agency
ESL – Språkutbildning Utomlands är en officiell representant för English UK. Denna välrenommerade organisation uppstod som en sammanslagning av två av de största kvalitetskontrollorganen, ARELS och BASELT.
 
Medlemskap kräver att följande villkor uppfylls:
 
  • Hög standard på undervisningen
  • Kvalificerade lärare
  • Breda språkprogram
  • Noggrant utvalda värdfamiljer
  • Studenternas nationalitetsmix
FaDaF
ESL - Ackreditering - FaDaF
Fachverband Deutsch als Fremdsprache. Garanterar kvaliteten i undervisningen av tyska som främmande språk i språkskolor och på universitet.
FELTOM
ESL - Ackreditering - FELTOM
Federation of English Language Teaching Organizations.
FLE
ESL - Ackreditering - FLE
I Frankrike tillåter detta kvalitetsmärke, som införts av CIEP (Centre International d'Études Pédagogiques), från och med nu utländska studenter att identifiera och informera sig om de franska språkskolor vilka garanterar en utmärkt kvalitet på undervisningen. FLE-kvalitetssäkringen utfärdas till språkskolor som uppfyller ett antal kriterier, som också ger dem rätt att vara med i den förteckning som fastställts av CIEP.
IALC partner agency
ESL - Ackreditering - IALC partner agency
IALC är en sammanslutning av mer än 80 oberoende språkskolor, som har samma kvalitetsnormer, vilka granskas regelbundet.
ICEF
ESL - Ackreditering - ICEF
ESL Education har erkänts av världens ledande event-organisation för professionella inom internationell utbildning, ICEF.
Instituto Cervantes
ESL - Ackreditering - Instituto Cervantes
Instituto Cervantes är en offentlig institution som skapades i Spanien 1991. Dess syfte är att undervisa i spanska språket och att sprida spansk och latinamerikansk kultur i världen.
International House
ESL - Ackreditering - International House
En internationell gruppering av regelbundet inspekterade skolor som arbetar enligt gemensamma kvalitetskriterier på hög nivå.
Label of quality for Swiss tourism (Level 1)
ESL - Ackreditering - Label of quality for Swiss tourism (Level 1)
Kvalitetsstämpeln för Schweizisk turism, initierades av ett flertal schweiziska turistorganisationer, inkluderande Schweiziska Turistföreningen (FST), Schweiziska Turistbyrån (ST) och den schweiziska föreningen av turistföretagsledare (ASDT). ESL har uppfyllt alla nödvändiga villkor för att uppnå nivå 1 av denna kvalitetsstämpel.
Languages Canada
ESL - Ackreditering - Languages Canada
En organisation för privata språkskolor i Kanada, som garanterar den höga kvaliteten hos sina medlemmar.
MEI
ESL - Ackreditering - MEI
Sammanslutning av språkskolor som godkänts av irländska utbildningsministeriet.
NEAS
ESL - Ackreditering - NEAS
NEAS godkänner språkcentra på universitet, college och gymnasium. Godkända centra erhåller NEAS kvalitetsmärke som är internationellt erkänt och värdesatt av studenter, lärare, språkreseförmedlare och myndigheter.
Quality English partner agency
ESL - Ackreditering - Quality English partner agency
Quality English-stämpeln ges endast till välrenommerade, oberoende skolor som erbjuder kvalitetsprogram enligt strikta normer. ESL – Språkutbildning Utomlands är en officiell representant.
STM Star Awards
ESL - Ackreditering - STM Star Awards
ESL – Språkutbildning Utomlands har upprepade gånger utnämnts till ”Star Agency Europe” av tusentals språkskolor runt om i världen.
WYSE Work Abroad Association
ESL - Ackreditering - WYSE Work Abroad Association
Denna sammanslutning samlar organisationer som är aktivt engagerade i att organisera och föra fram program för arbete utomlands. Den sätter upp höga kvalitetsnormer för sina medlemmar och arbetar med regeringar för att främja arbeta utomlands-program.