Tävlingar, Advent calendar

Nedräkning inför julen med ESL:s adventskalender.

Titta på vår Facebook varje dag från 1:a till 24:e december, läs bakom luckorna i adventskalendern och vinn specialpriser.
Bara titta på hela listan på våra priser nedan och se vad du kan vinna!

Día 1 - Wacaco Nanopresso portable espresso maker
Día 2 - Kindle
Día 3 - 1 semana de curso de francés en Lyon (vuelos y acomodación en casa de familia incluidos)
Día 4 - Apple AirPods
Día 5 - Kindle
Día 6 - Fjällräven backpack
Día 7 - Fitbit watch
Día 8 - Polaroid instant camara
Día 9 - National Geographic "Destinations Of A Lifetime" hardcover book
Día 10 - 1 semana de curso de inglés en Londres (vuelos y acomodación en casa de familia incluidos)
Día 11 - Wacaco nanopresso portatil
Día 12 - Bose Soundlink speaker
Día 13 - Apple AirPods
Día 14 - Polaroid Instant camara
Día 15 - Fitbit Watch
Día 16 - The Travel Book: A Journey Through Every Country in the World by Lonely Planet
Día 17 - 1 semana de curso de alemán en Berlin (vuelos y acomodación en casa de familia incluidos)
Día 18 -
Bose Soundlink speaker
Día 19 - Kindle
Día 20 - Fjällräven backpack
Día 21 - Polaroid Instant camara
Día 22 - Apple AirPods
Día 23 - GoPro Hero 2018 camera
Día 24 - 2 semanas de curso de inglés en Miami, Florida (vuelos y acomodación en casa de familia incluidos)
 
Villkor
Villkor
1. Allmän information

Firma ESL Education S.A., Grand Rue 50, CP 1204, CH-1820 Montreux, organiserar “Adventskalendern 2019” (härefter benämnd ”Tävlingen”), en internationell tävling utan krav på köp. Tävlingen, en serie av 24 delar med frågor och priser, äger rum simultant från 1 december till 24 december på alla ESL Educations Facebookkonton.
 
2. Förutsättningar för deltagande
2.1. Tävlingen är öppen för vem som helst från 18 år, oavsett var man bor, med undantag för anställda inom ESL och deras familjer.
Tävlingen är öppen för alla som deltar genom att svara på frågan ställd av ESL Education i en kommentar på den dagliga Adventskalenderdelen (härefter benämnd ”Tävlingsdelen”).
2.2. Deltagande i Tävlingen innebär fullt och komplett accepterande av nedanstående Villkor.
2.3. Inget svar, publicerat senare än 24 timmar efter publicerandet av korresponderande Tävlingsdel från ESL Education, kan delta i dragningen.
2.4. Deltagande via email, telefon eller post, beaktas ej.
 
3. Hur deltar man?
3.1. Tävlingen är öppen dagligen från 1/12 till 25/12 2019.
3.2. Tävlingen publiceras på ESL Educations officiella Facebookkonton.
3.3. För att delta, måste deltagarna svara på frågan som ställs av ESL Education, genom kommentar i Tävlingsdelen.
3.4. Deltagarna måste svara i Tävlingsdelen senast 24 timmar efter det att ESL Education publicerat frågan.
3.5. Ofullständiga svar beaktas ej vid dragningen.
 
4. Hur utses vinnaren?
4.1. Från alla svar som inkommer för en individuell Tävlingsdel, görs en dragning för att utse en vinnare.
4.2. ESL placerar en kommentar i Tävlingdelen under den vinnande deltagarens svar för att avisera att deltagaren har vunnit priset. Deltagaren måste därefter kontakta ESL Education direkt via ett privat meddelande.
4.3. Om den vinnande deltagaren inte kontaktar ESL via ett privat meddelande inom 10 dagar efter aviserandet, kan den vinnande deltagaren inte längre reklamera priset. ESL reserverar sig rätten att låta priset gå till någon annan eller att behålla det för en annan tävling.
4.4. ESL Education tar inte något ansvar skulle priset inte levereras av anledningar utanför dess kontroll (ofullständig eller felaktig information om vinnaren, förlust under postgång, poststrejk, etc.).
4.5. ESL Education kan under adekvata omständigheter och genom eget beslut, avvisa, editera, ta bort eller stänga av kommentarer (svar) som verkar olagliga eller på annat sätt problematiska, exempelvis genom att göra intrång på andras copyright eller annat intellektuellt ägande eller privata rättigheter, är kränkande, rasistiska, etc. eller av någon annan anledning.
 
5. Pris
5.1. Prisinformation:
5.2. De fysiska priserna kommer alla att sändas till vinnarna efter 10/1 2020. Priserna avseende språkresor måste användas före 31/12 2020.
5.3. Priset kan inte bytas ut mot något annat eller mot dess värde i kontanter. Prismottagarens namn kan inte ändras. Priserna är reserverade för strikt personlig användning och kan inte ges vidare.
5.4. Om av någon anledning det inte är möjligt för ett pris att överlämnas, reserverar sig ESL Education rätten att ersätta detta med ett annat till samma värde, utan att detta ger grund för protest.
 
6. Ansvar
6.1. ESL Education reserverar sig rätten, närsomhelst, speciellt vid nödfall, att modifiera, avboka, förlänga eller förkorta Tävlingen.
6.2. ESL Education kan inte ställas till ansvar för detta, inte heller för svårigheter, oavsett anledning, när priset skickas eller om det förloras.
6.3. Vinnaren av en språkresa är själv ansvarig för att organisera sin resa i enlighet med summan som utdelats av ESL Education. Vinnaren godkänner att inte ställa något klagomål eller överklagande mot ESL Education.
6.4. Deltagarna kan inte hålla ESL Education, dess chefer eller anställda ansvariga för någon skuld, förlust eller skada av något slag som uppkommer direkt eller indirekt på grund av denna tävling.
 
7. Kommunikation
7.1. Vinnaren tillåter ESL Education att publicera vinnarens fulla namn, stad, land och foto på sina olika webbplatser och sociala mediakonton.
7.2. Om vinnaren har sociala mediakonton, får vinnaren publicera bilder på sig själv med priset med omnämnande av eller genom att tagga ESL Education.
7.3. För vinnare av språkresa: under tiden utomlands, eller vid hemkomsten, ska vinnaren skicka 3 till 5 foton från resan till ESL Education, där det reklammaterial som ESL Education tillhandahållit visas. ESL Education får använda dessa foton som del av sin interna och externa kommunikationsstrategi i sina olika kommunikationskanaler.
 
8. Integritetspolicy och GDPR
8.1. ESL Education kommer att handha de data som lämnas av deltagarna i enlighet med existerande dataskyddsslagstiftning.
8.2. Data får användas för att kontakta deltagarna för att informera dem om de program och tjänster som ESL Education erbjuder. Deltagarna har rätt att tillgå och att modifiera data som samlats in om dem och motsätta sig, på begäran och kostnadsfritt, användandet av deras personliga information i marknadsföringssyfte. För all begäran, vänligen sänd ett email till info@esl.ch.
8.3. Ingen personliga data, relaterad till deltagarna, kommer att delges tredje part utan individuellt tillstånd. Data, relaterad till deltagarna, kommer att lagras av ESL Education under rimlig tid efter det att Tävlingen avslutats som hjälp att sköta tävlingarna konsekvent och för att ESL Education ska kunna handha eventuella förfrågningar angående Tävlingen.
 
9. Rättslig hemvist och tvist
9.1. I händelse av tvist om tolkning eller tillämpning av dessa Villkor, är domstolen i kantonen Vaud (Schweiz) den enda kompetenta myndigheten att lösa fallet i enlighet med schweizisk lagstiftning.
 
10. Facebook (gällande reklam)
10.1. Denna tävling är inte sponsrad, driven av eller relaterad till Facebook på något sätt. Inga deltagare kan hålla Facebook ansvarig för någon skada som härledas till den.
 
 
 

Kontakta ESL

* Obligatoriska fält
ESL är förpliktigat att skydda dina personliga uppgifter. Ytterligare information