Om ESL, Hållbar utveckling
Om ESL

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hur esl antar utmaningen om hållbar utveckling
Vi engagerar oss i hållbar utveckling och etiska affärsprinciper. Hos ESL – Språkutbildning Utomlands utvärderas varje åtagande i funktion av dess globala påverkan, vilket har ett direkt inflytande på företagets policy.

Vårt engagemang är inte bara knutet till miljön. När vi tar fram och genomför reklam för en produkt, anstränger vi oss att ta hänsyn till välbefinnandet hos vår personal, våra leverantörer, våra studenter och de samhällen dit vi skickar våra studenter.

Genom medvetande skapas handling och hållbar utveckling kommer alltid att utgöra ett pågående arbete. Vår Policy för Hållbar utveckling är bara första steget i en lång process som varje organisation förr eller senare måste engagera sig i.

För närvarande implementerar vi en handlingsplan som för idéerna om hållbar utveckling längre in i hjärtat av vår affärsverksamhet. Detta inkluderar att ta tag i de globala utmaningar som kan hanteras på policynivå och att säkra att våra studenter kommer till proaktiva skolor som tar hand om frågorna på lokal nivå.
 
Kan ett företag inom reseindustrin någonsin bli ”grönt”?
Att resa med flyg är inte miljövänligt; det är ett faktum. Å andra sidan är resandet en hörnsten i ESL:s identitet och det som vi står för. För att lära känna världen är det ofrånkomligt att resa och att se saker med egna ögon. Vi uppmuntrar våra studenter att resa med tåg där så är möjligt, men i många fall är flyget det enda realistiska alternativet.

Hur löser man denna interna konflikt?
 
Kompensation av CO2-utsläpp
Vi vidtar frivilliga åtgärder för att kompensera för våra CO2-utsläpp och stödjer innovativa lösningar inom klimatskydd. Alla våra medarbetares resor är CO2-kompenserade.

 
ACSR-åtgärder
Vi har vidtagit ett stort antal åtgärder för att minska avfall och för att uppmuntra till ett ansvarigt förhållningssätt på våra kontor, allt från att anlita leverantörer av förnybar energi till att köpa Fair Trade eller regionala produkter.
 
Välgörenhets- och humanitära projekt
Vi stödjer kontinuerligt ett antal humanitära projekt på välgörenhetsgrund.
CSR självvärderingsverktyg
Tack vare vårt CSR självvärderingsverktyg har vi profilerat oss som spjutspets inom hållbar utveckling i språkresesektorn.