Allmänna villkor, Familjer
Allmänna villkor

Familjer

Familjer

1. Anmälan och bekräftelse
Genom din anmälan accepterar du de kontraktsregler och de resevillkor som gäller för ESL Education SA (ESL – Språkutbildning Utomlands). Anmälan kan vara handskriven/insänd via fax (anmälningsformulär), eller genom vår hemsida. När vi fått din anmälan bekräftar vi din plats på språkkursen inom 7 dagar. Vi informerar dig snabbt och erbjuder en alternativ kurs i den händelse den kurs du valt skulle vara fullbokad. Vi rekommenderar att du bokar dina flyg/tågbiljetter först efter du fått din bokningsbekräftelse från vår antagningsavdelning. Vid en anmälan som sker 14 dagar innan eller ännu närmare avresa, tillkommer en sista minuten-avgift på 300 kr. Sluträkningen utfärdas (cirka 6 veckor innan avresa).Önskar du betala i annan valuta än SEK måste detta specificeras vid bokningstillfället. En bankavgift på 100 kr kommer att läggas till din totalsumma för den internationella betalning ESL – Språkutbildning Utomlands gör till partnerskolan.
 
2. Betalning
En deposition på 1 500 kronor, samt kostnaden för försäkring, om bokad, (se punkt 6), betalas med bankkort vid anmälan. Eventuella flygbiljetter som beställts genom ESL betalas när de bekräftats. Du får en faktura på resterande belopp och betalningen av denna skall vara oss tillhanda senast 4 veckor innan kursstart, via bankkort eller banktransferering. Betalning i sin helhet måste ske innan avresa. I händelse av en icke betald deposition och/eller sluträkning kan din resa annulleras  av ESL – Språkutbildning Utomlands (enligt avbokningsvillkor under punkt 4). Din avreseinformation för språkkursen skickas till dig efter betald sluträkning (cirka 10 dagar innan avresa).​

3. Ombokning
Före din avresa
Vid ändring av datum, kurs, boende eller tilläggstjänster som transfer faktureras du en avgift på minimum 300 kr och maximum 1 000 kr. Om du vill ändra typ av kurs eller bokat boende, reducera kurstiden, eller senarelägga starten, debiteras en avgift på 1 000 kr. Om du vill ändra din ankomst- eller avresetid debiteras en avgift på 300 kr. En ändring av skola är att betrakta som en avbokning och faller under villkoren vid punkt  4.

Efter din avresa
Efter din avresa, om du önskar avsluta dina studier vid ett tidigare datum än bestämt vid bokningen, byta boende eller vill ändra något annat i ditt  kontrakt, sker ingen återbetalning. Om du vill ändra boende eller göra någon annan förändring, ber vi dig kontakta vår antagningsavdelning. Vänligen observera att avgift kan debiteras. Om förändringen är att betrakta som ett klagomål hänvisas du till punkt 12.

4. Avbokning
Angående språkutbildning utomlands
a) Avbeställning skall ske skriftligen. Sker avbeställningen tidigare än 30 dagar före start återbetalas kursavgiften med avdrag för depositionen, samt erlagda betalningar för avbeställningsskydd och reseförsäkringar.

b) Vid avbeställning senare än 30 dagar före kursstart, debiteras minimum ovanstående, eller följande kostnader, vilka faktureras baserat på fakturans bruttobelopp:
29 till 15 dagar innan kursstart 20%
14 till 08 dagar innan kursstart 40%
07 till 01 dagar innan kursstart 80%
Ingen ersättning beviljas av ESL från och med vistelsens första dag eller om deltagaren beslutar att resa hem före kursens slut.
 
Avbokning vid nekat visum
Om du tvingas avboka din kurs på grund av ett icke beviljat visum som ansökts om inom god tid, återbetalas alla betalningar och depositioner minus 1 500 kr i avbokningsavgift. Detta vid uppvisande av ett skriftligt intyg från ambassaden senast 2 veckor innan avresa att du blivit nekad visum. Har vi inte mottagit sådan dokumentation senast 2 veckor innan avresa, gäller avbokningsregler enligt punkt 4b.
 
Angående flyg
Vid ändring av bokning efter det att biljetten bekräftats, debiteras flygbolagets eller resebyråns ändringsavgifter dig, utom om du har en försäkring som täcker avbokningsavgiften (se punkt 6).

Angående boende
De bostäder/ lägenheter/ studios / hotellrum våra partnerskolor erbjuder, omfattas av de villkor och förutsättningar för uppsägning gällande hos de olika lokala tjänsteleverantörerna och avbokningsavgifterna är i allmänhet högre än de som gäller vid placering i värdfamilj. Detaljerade villkor och förutsättningar för uppsägning ges på begäran.

5. Resegaranti
ESL – Språkutbildning Utomlands är medlem av Schweiziska reseindustrins garantifond. Denna garantifond kommer att återbetala dig vid insolvens eller konkurs, paketkostnaden för din språkresa. Vid konkurs efter din avresa kommer garantifonden att täcka dina kostnader för returresa om tjänsteleverantören inte fullföljer sitt åtagande.

6. Försäkring och avbeställningsskydd
Alla studenter som deltar i språkutbildning arrangerad av ESL – Språkutbildning Utomlands bör ha en försäkring under sin tid utomlands. Om du är intresserad av att kontraktera en försäkring via vår beprövade leverantör som tillhandahåller alla typer av försäkringar, vänligen meddela oss detta i samband med din anmälan. Tillgängliga försäkringar inkluderar Avbeställningsskydd: Vid förhinder att kunna påbörja en språkkurs (vid händelse av sjukdom, olycka dödsfall av nära anhörig, arbetslöshet, stulet pass etc), debiteras du inga avgifter; Assistansförsäkring (tidig hemresa, sjukhustransport, repatriering, etc.); och olycksfall samt sjukvårdsförsäkring. Det är även nödvändigt att meddela din avresa utomlands till ditt försäkringsbolag.

Det är av största vikt att ha rätt försäkringsskydd på resan och därför rekommenderar vi att du i god tid innan avresa ser över ditt skydd. Observera att de flesta försäkringar endast gäller de 45 första dagarna utomlands! Ta kontakt med försäkringskassan för att få reda på vilket skydd du redan har och vilken typ av skydd du eventuellt bör komplettera med. På försäkringskassans hemsida beställer du även enkelt ditt sjukförsäkringskort som du alltid ska ta med dig vid resa inom Europa.
 
Gratis ESL avbokningsförsäkring vid negativt examensresultat
Om du får ett negativt resultat på en examen som ä ren förutsättning för din avresa, är det möjligt att, genom vår gratis avbokningsförsäkring, erhålla full återbetalning mot uppvisande av ett officiellt dokument som bestyrker ärendet. Vänligen märk att flygbiljetter inte ingår i denna  avbokningsförsäkring. Försäkringen gäller till tio (10) dagar innan avresa.

7. Villkor för inresa i annat land
Alla villkor som gäller din resa till ett annat land, exempelvis visumansökan, giltig försäkring och tullbestämmelser, är ditt ansvar. Du ansvarar själv för att följa reglerna som gäller för din resa. Om du blir nekad tillträde till ett land av skäl oberoende av ESL – Språkutbildning Utomlands, debiteras du avgifterna, speciellt avbokningsavgifterna. Undantaget från detta är om inkorrekt information som lett till att du nekats inträde getts av ESL – Språkutbildning Utomlands.

8. Arrangörens reserverade rättigheter
ESL – Språkutbildning Utomlands och våra partnerskolor reserverar sig rätten att avvisa en anmälan eller att avstänga en deltagare från skolan om hans/hennes beteende inte är i enlighet med skolans regler eller om uppförandet stör undervisningen och förhindrar genomförande av kursen. Alla extra avgifter i samband med ett sådant fall betalas av kursdeltagaren eller dennes målsman. Dessa kostnader inkluderar hemresa och kostnad för eventuell skadegörelse.

9. Arrangörens ansvar
ESL – Språkutbildning Utomlands fritar sig från ansvar för omöjligheten att kunna leverera det ursprungligt överenskomna arrangemanget i de fall skolorna genomgår allvarliga problem, eller vid uppkomst av konflikter eller oroligheter som ligger utanför ESL – Språkutbildning Utomlands kontroll. ESL – Språkutbildning Utomlands ansvarar, i egenskap av språkkursförmedlare, för äktheten i den aktuella kursutbudsinformationen, för riktigheten av dess innehåll, för valet av seriösa och pålitliga skolor/underleverantörer samt för administration och betalning till skolorna. ESL – Språkutbildning Utomlands fritar sig från ansvar för uppkomna skador eller förluster som drabbar deltagaren eller deltagarens egendom under vistelsens gång, oavsett anledning. ESL – Språkutbildning Utomlands kan under inga omständigheter hållas ansvarig för uppkomna olyckor på resmålet eller under resans gång. Endast tjänstegivarens ansvar kan åberopas i sådana fall (skola, flygbolag). ESL – Språkutbildning Utomlands fritar sig från ansvar vid skadeståndsärenden gentemot flygbolagen. ESL – Språkutbildning Utomlands organiserar inte flygresor och agerar endast som mellanhand. Vi hänvisar här till flygbolagens allmänna villkor. ESL – Språkutbildning Utomlands reserverar sig mot eventuella tryckfel och ändringar i kursplaner, fritidsprogram osv. som skolorna lokalt kan besluta. ESL – Språkutbildning Utomlands reserverar sig rättigheten att utan föregående meddelande ändra kursutbudsinformationens innehåll samt valet av partnerskolor. ESL – Språkutbildning Utomlands fritar sig från ansvar för skada som drabbar deltagaren under kursen på grund av strejk, naturkatastrof eller annan force majeure.

10. Inställd kurs
Skolan kan tvingas ställa in en kurs på grund av händelser utanför vår kontroll, såsom strejker, order från myndigheter, oroligheter eller annan force majeure. Det åligger skolan att i sådana fall omedelbart ersätta deltagaren för hela kurskostnaden, men skolan kan dock göra avdrag för delvis levererade kurser.
 
11. Prisförändringar
ESL – Språkutbildning Utomlands reserverar sig rätten att justera det överenskomna priset i avtalet till följd av högre kostnader för bränsle och andra energikällor, ökade skatter eller andra avgifter för avtalade resetjänster så som turistskatter, hamn- eller flygplattsskatter, avgifter som tas ut av en tredje part. Överstiger tillägget 10 % av det fakturerade beloppet har kunden rätt att annullera sin bokning utan tillkommande kostnader inom 10 dagar räknat från aviseringsdatum.
 
12. Klagomål
Eventuella klagomål måste ges direkt till skolan ifråga och under vistelsen på plats. Skulle det vara så att din kontakt med skolan inte leder till någon förändring, kontaktar du ESL – Språkutbildning Utomlands. Om problemet inte kan lösas omedelbart kan du begära en skriftlig rapport från skolan och sända denna till oss tillsammans med ditt klagomål inom 30 dagar efter hemkomsten. Ett ärende som inte sänds tills oss inom utsatt tid, beaktas inte.
 
13. Kursmaterial
Allt kursmaterial är inte alltid inkluderat i kurspriset. Är så inte fallet tillkommer denna kostnad på plats och bestäms utifrån kurslängden, språknivån, typ av vald kurs (enskilda kurser, förberedelsekurser för examen), eller utifrån deltagarens specifika behov eller önskemål (speciellt stöd, privatlektioner).
 
14. Helgdagar
Om undervisning blir inställd vid helgdagar eller nationella högtider, och skolan ej kompenserar för detta, återbetalas ej den uteblivna undervisningstiden av ESL – Språkutbildning Utomlands.
 
15. Kursändring
Beroende på antalet deltagare, språknivå eller säsong, tvingas våra partnerskolor ibland att omvandla gruppkurser till kurser i minigrupp eller individuella samt ibland även minska ner på antalet lektioner. Dessa ändringar ger inte upphov till ersättning från ESL – Språkutbildning Utomlands.
 
16. Kommersiellt material
ESL – Språkutbildning Utomlands Förbehåller sig rätten att i kommersiellt syfte förvara och/eller använda bilder och fotografier som tagits inom våra partnerskolors områden eller under språkutbildningens schemalagda aktiviteter, i samförstånd med våra deltagare. I gengäld åtar sig ESL – Språkutbildning Utomlands att agera diskret och konfidentiellt, för att skydda klientens rättigheter och agera i enlighet med gällande lagstiftning.


17. Lägstaprisgaranti

Om du inom 30 dagar från betald faktura finner exakt samma kurs med samma inkluderade förmåner under samma period (identisk skola och identiskt boende), hos någon annan arrangör ger ESL – Språkutbildning Utomlands dig mellanskillnaden tillbaka. Detta förutsätter att den andra arrangörens pris är ett officiellt publicerat pris i en officiell katalog och inte ett specialerbjudande eller ett rabatterat pris. Den valuta, vilken det publicerade priset ska stå i är det berörda landets valuta. För flygbiljetter, försäkringar, hotell gäller inte denna garanti, endast kurspris räknas.
 
18. Ansvariga organisationer
Våra respektive partnerskolors organisationer.
 

19. Rättslig hemvist

Schweizisk lag gäller för ovanstående villkor. Eventuell tvist som gäller tolkningen eller tillämpning av avtalet bör försöka lösas genom förhandlingar. Tvister som inte kan lösas i godo prövas av domstol i Montreux, Schweiz.

ESL Education SA
Grand-Rue 50
PO Box 1204
CH-1820 Montreux
T: +41 (0) 21 96288 80
F: +41 (0) 21 962 88 81