Ackrediteringar, ASILS
Ackrediteringar

ASILS

ASILS

Härunder samlas de bästa skolorna som undervisar i italienska. Kontrollerar medlemsskolornas pedagogiska kompetens och att det europeiska regelverket för kvalitet inom språkutbildning efterlevs.