Språklärare, ESL Kvalitet
Språklärare

ESL Kvalitet

ESL Kvalitet

Erfarenhet och kompetens för en förstklassig service!
En unik service
Dessa små, men viktiga detaljer som ger dig sinnesro.

De flesta av våra kunder kommer till oss via rekommendationer från någon vän eller kollega som berättat om oss.
Ett stort urval av resmål & välkända lärarutbildningscentra
Vi anser att det inte finns något bättre än att få vara omgiven av språket som man undervisar i. Genom att erbjuda lärareutbildningar och fortbildningskurser på några av världens mest spännande resmål vill vi kombinera den bästa tänkbara nivån på undervisningen med nöjet och värdet av att få resa.
Val av de bästa lärarutbildningscentra
För att du säkert ska bli helt nöjd väljer ESL ut sina partnerskolor enligt exakta och högt ställda kriterier. De skolor som vi erbjuder har varit våra partners i flera år och är internationellt erkända för den goda kvalitet som de erbjuder på sina lärarutbildningar. Många har lång erfarenhet av att utbilda lärare, ofta flera årtionden. De är anslutna till förbund och/eller yrkesorganisationer, de är ackrediterade och kvalitetskontrollerade av välrenommerade institutioner och de besöks regelbundet av våra medarbetare. 
Kompetent och personligt anpassad service
Alla våra medarbetare har en bakgrund inom turism eller inom språkundervisning. Vi besöker regelbundet städerna och skolorna som vi erbjuder ... det är ett tufft jobb, men någon måste göra det!
Administration och inskrivning är gratis
Vi tar hand om alla administrativa steg, från registrering, bokning, till kommunikation med skolan och den plats där du ska studera. Och detta helt utan kostnad!
Mer än 15 års erfarenhet
Med över 15 års erfarenhet av att organisera språkresor utomlands har vi byggt upp starka band till våra partnerskolor. Vi är stolta över att kunna konstatera att de flesta av våra deltagare har blivit rekommenderade att gå på kurs hos oss av vänner eller släktingar som redan känner till vår service, och som på detta sätt bekräftar vår höga kvalitet.

Liksom språkresor så är vårt företags bakgrund språkundervisning, och vi äger skolor i Frankrike, Tyskland och i Schweiz.

Lägstapris-garanti

ESL - ESL Kvalitet -
Originalpriser och lägstaprisgaranti
Du får tillbaka 100 % av eventuell prisskillnad i förhållande till andra språkresearrangörer.

På ESL- Språkutbildning Utomlands, arbetar vi endast med våra partnerskolors originalpriser omräknade till svenska kronor. På så vis vet du att du som högst betalar samma pris som du skulle betala om du kontaktade skolan direkt. Detta gör att vi kan garantera att du får språkresemarknadens mest attraktiva priser! Om du för samma skola och till samma villkor, skulle hitta ett billigare erbjudande hos någon annan språkreseförmedlare, återbetalar vi prisskillnaden.
Extra tjänster som flygresa och försäkringar ingår inte i garantin.

Dessutom organiserar vi allt administrativt arbete när det gäller din anmälan, inskrivning, bokning och kommunikation med skolan och din studieplats. Allt detta utan extra kostnad för dig!

 
ESL Ackrediteringar
Den viktigaste bekräftelsen på att våra tjänster håller god kvalitet är nöjda kunder, men utöver det så har flera internationella organisationer också visat förtroende för oss och officiellt bekräftat vår organisations verksamhet och utformning av språkresor:

Quality English partner agency
ESL - ESL Ackrediteringar  - Quality English partner agency
Quality English-stämpeln ges endast till välrenommerade, oberoende skolor som erbjuder kvalitetsprogram enligt strikta normer. ESL – Språkutbildning Utomlands är en officiell representant.
ICEF
ESL - ESL Ackrediteringar  - ICEF
ESL Education har erkänts av världens ledande event-organisation för professionella inom internationell utbildning, ICEF.
IALC partner agency
ESL - ESL Ackrediteringar  - IALC partner agency
IALC är en sammanslutning av mer än 80 oberoende språkskolor, som har samma kvalitetsnormer, vilka granskas regelbundet.
WYSE Work Abroad Association
ESL - ESL Ackrediteringar  - WYSE Work Abroad Association
Denna sammanslutning samlar organisationer som är aktivt engagerade i att organisera och föra fram program för arbete utomlands. Den sätter upp höga kvalitetsnormer för sina medlemmar och arbetar med regeringar för att främja arbeta utomlands-program.
ALTO
ESL - ESL Ackrediteringar  - ALTO
Med medlemmar i fler än 30 länder på de 5 kontinenterna, samlar ALTO specialiserade språkreseorganisationer som arbetar enligt dess stränga kvalitetsnormer.
Label of quality for Swiss tourism (Level 1)
ESL - ESL Ackrediteringar  - Label of quality for Swiss tourism (Level 1)
Kvalitetsstämpeln för Schweizisk turism, initierades av ett flertal schweiziska turistorganisationer, inkluderande Schweiziska Turistföreningen (FST), Schweiziska Turistbyrån (ST) och den schweiziska föreningen av turistföretagsledare (ASDT). ESL har uppfyllt alla nödvändiga villkor för att uppnå nivå 1 av denna kvalitetsstämpel.