Ackrediteringar, AAIEP
Ackrediteringar

AAIEP

AAIEP

Fungerar som en nationell branschorganisation för språkskolor som undervisar i engelska och som arbetar enligt gemensamma kvalitetskriterier.