Språk PLUS, Engelska PLUS Business and Digital Media
Språk PLUS

Engelska PLUS Business and Digital Media

Engelska PLUS Business and Digital Media

Upptäck Brightons kreativa sida genom det nya programmet ”Engelska PLUS Business and Digital Media”! Denna lilla kuststad, på mindre än en timme från London har blivit ett mycket dynamiskt kulturcentrum där många nystartade företag inom teknologi och digital kommunikation har installerat sig.
ESL - Engelska PLUS Business and Digital Media
Kursen
Denna kurs kombinerar 20 lektioner per vecka i allmän engelska med 8 lektioner per vecka i ”Business and Digital Media”, inklusive tre moduler om en månad var och en. Även om den kortaste kurslängden är två veckor, rekommenderar skolan att göra åtminstone en komplett modul - det vill säga en månad - för att få en global uppfattning om ämnet. Det kompletta programmet görs över 12 veckor (3 moduler).
 
De tre modulerna är följande:
 1. Marketing i sociala medier och digital strategi.
 2. Nya teknologier och kommunikationssystem
 3. Kreativa mjukvaror  och den digitala mediaarbetsplatsen
Under eftermiddagarna lär sig studenterna om olika aspekter av företagskommunikation: exempelvis inhämtas områdets specifika ordförråd, lärs ut hur man närmar sig de olika faserna i ett projekt och hur man presenterar ett projekt på ett klart och intressant sätt. Kursen kräver dessutom ett flertal timmars individuellt arbete varje vecka.
Praktiska eftermiddagar
Skolan organiserar praktiska aktiviteter relaterade till de olika modulerna. Vid dessa tillfällen besöker studenterna lokala företag i den kreativa sektorn (2 per modul) och får till uppgift att realisera ett projekt som får dem att bättre förstå företagets struktur, rollerna och den digitala strategin. Coachingträffar är också planerade, under vilka studenterna kan använda alla de färdigheter de inhämtat för att presentera ett projekt och förklara sin vision, som om de stod inför en potentiell kund.
ESL - Engelska PLUS Business and Digital Media
Fördelarna
 • Inhämtande av allmänna och specifika språkliga färdigheter
 • Användande av språket i yrkessituationer
 • Utveckling av specifika kompetenser inom området ”Business and Digital Media”
 • Utveckling av ett nätverk inom området
Programinfo
 • Kurs: 20 lektioner (à 45 minuter) i engelska per vecka (förmiddagar) måndag till fredag
 • Business and Digital Media: 8 lektioner per vecka (eftermiddagar) måndag till torsdag
 • Kurstid minimum: 2 veckor
 • Kurstid maximum: 12 veckor
 • Minimiålder: 16 år
 • Gruppstorlek: max. 14 deltagare
 • Miniminivå: lägre medel (B1+)