Lead5050

Betydelsen av kvinnor i ledande roller är någonting vi på ESL sätter högt.  Därför faller sig vårt samarbete med Lead5050 så naturligt. Lead505 är en ideell organisation som stödjer kvinnor inom den internationella utbildningssektorn och som främjar deras avancemang  till ledande positioner.