TYSKA, The European Language Certificates
TYSKA

The European Language Certificates

The European Language Certificates

Telc, en institution knuten till de Tyska Folkuniversitetens Förbund (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.), har som mål att främja framsteg och fortsatta studier inom den privata och professionella sektorn. Organisationen är erkänd som allmännyttig och anlitas av den federala regeringen som examinationscenter för integrationskurser. Internationellt erkänd som officiell intygsutfärdare för kunskaper i tyska, med examina enligt den Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFRL)

Nivåkrav:
Sedan 2001, är examen telc Deutsch B2 positionerad som en förlängning av ”Zertifikat Deutsch PLUS”, genom att kräva samma villkor för språkkunskaperna (B2).

Proven för telc Deutsch B2:

Skriftlig del
Skriftlig förståelse (90 min): allmän förståelse/detaljförståelse/selektiv förståelse
Språkelement (20 min): Flervalstest/objektspronomen
Muntlig förståelse (ca 20 min): allmän förståelse/detaljförståelse/selektiv förståelse
Skrivning (brev) (30 min): skriva ett halvformellt brev
Muntlig del
Presentation/diskussion/problemlösning (25 min) i form av konversationsprov med två till tre studenter.

Erkännande:

Certifikatet telc Deutsch B2 intygar innehavarens kompetens gällande att behärska det tyska språket i nästan alla situationer av daglig kommunikation och i yrkeslivet.

telc-certifikaten är internationellt erkända av privata och offentliga företag, samt av universitet och höskolor.
Våra partnerskolor i Berlin och Freiburg är ackrediterade av telc och erbjuder under hela året förberedande examenskurser i tyska telc (nivåer B1/B2/C1). På dessa två skolor kan du göra din examen på plats (på begäran, av auktoriserade examinatorer).