ENGELSKA + FILM

ESL - ENGELSKA + FILM
ENGELSKA + FILM (FILMSTUDIER OCH FILMSKAPANDE)
Ta en kurs i engelska i världens filmhuvudstad och kom tillbaka som en ny människa! Du kommer inte bara att kunna se dina favoritfilmer och TV-shower, men du kommer även att kunna allt om filmskapande, ett område inom vilket Los Angeles har varit specialist under årtionden.

Kursen kombinerar lektioner i engelska med filmstudier, såväl aktuell film, som manusskrivande, skådespelande och produktion. Studenterna lär sig praktiskt filmskapande och har tillgång till professionell digital mjukvara för redigering. Besök på lokala, mytiska filminspelningsplatser, studios och andra branschrelaterade ställen är också inkluderade, liksom gästföreläsningar av skådespelare, regissörer och filmare.

Kings Los Angeles har transferavtal med både LA Film School och New York Film Academy.
Programmet Engelska + film tar 12 veckor och startar på bestämda datum.Från juni till augusti erbjuder vi även ett kort fyraveckorsprogram, Engelska plus film, samt en mindre intensiv kurs, Semester plus film. Vänligen kontakta oss för mer information.
ESL - ENGELSKA + FILM
Kursupplägg för ENGELSKA + FILMSTUDIER & FILMSKAPANDE, 12 veckor
Innehållet i 12-veckorsprogrammet består av 28 lektioner i veckan, inkluderande 20 filmbaserade språklektioner i engelska samt 8 lektioner i praktiskt filmskapande.

Studenterna förväntas också att avsätta minst 4 timmar i veckan till praktiskt, kursrelaterat arbete.
Samtidigt som du utvecklar dina allmänna språkkunskaper, samt praktiska och kreativa färdigheter, behandlas följande filmstudieämnen:

* Utvecklingen av samtida film
En ingående studie av samtida filmskapande, inkluderande vokabulär, med tillfälle att omsätta teori i praktiken under två produktionscykler. Studenterna tittar på handlingsstruktur, hur att skriva ett manus och lär sig den senaste filmtekniken.

*Hollywoods historia:
- Från 1920-talet fram till våra dagar

*Skådespelandets grunder:
- Observation i verkligheten
- Improvisationsteknik
- Teknik att förbereda en roll
*Spela framför kameran:
- Metod och teknik för att spela med i en film
- Vinklar, att arbeta inom en angiven ram, spela och anpassa sig till manus

*Utarbetande av ett manus:
- Konceptutveckling
- Långfilm, kortfilm och dokumentärer.

*Produktion/efterproduktion:
- Filmningsteknik: bildvinklar och ljussättning
- Videoredigering: teknik och praktik
ESL - ENGELSKA + FILM
* Vinn en Award!

I slutet av kursen använder du dina nya kunskaper och dina kreativa idéer för att göra en kortfilm eller en dokumentär – från början till slut (från manus till montage)!

Det bästa bidraget får en Award vid en Hollywoodceremoni som skolan organiserar.
ESL - ENGELSKA + FILM
Engelska + Film (summer short programme)
Vi erbjuder också kursen Engelska + Film i kortversion, med en längd av 4 veckor, vilket ger deltagarna möjlighet att pröva på programmet i koncentrerad form.

Vårt sommarprogram kombinerar lektioner i engelska med en introduktion till filmproduktion, i hjärtat av Hollywood!

Du har två valmöjligheter för kursen i engelska, speciellt centrerad runt filmtemat:

- Standard (20 lektioner per vecka, utan behov av studentvisum)
- Intensiv (20 + 8 lektioner per vecka).

Båda alternativen följer en cykel av förproduktion, produktion och efterproduktion med teori och praktik, samt inkluderar sekvenser av praktiskt filmande.

För ytterligare information om skolan, boendet, datum & pris för detta speciella program klicka här eller kontakta oss.