ESL online course German adult

Tyska kurs online

Tyska kurs online

Vår partnerskolas breda erfarenhet av och expertis i språkutbildning har resulterat i en mjuk temporär ändring till kurser i tyska online från fysiska. Grupperna hålls små (med ett genomsnitt av nio studenter per lektion) och leds av infödda instruktörer, som använder samma högkvalitativa metoder som på de reguljära lektionerna: studenterna placeras i rätt kurs i tyska online, baserat på ett initialt nivåtest och följer sedan en specifik kursplan med omsorgsfullt utvalt material och kontinuerlig uppföljning genom tester och övningar. Dessutom har du möjlighet att välja takten i ditt lärande tack vare att det finns kurser med olika intensitet och att du kan ta mer specifika lektioner i tyska online som examensförberedelser, samt även individuella lektioner att kombineras med din allmänna kurs i tyska online.

Pluspunkter

 
Tyska kurs online
1 / 10
prev
next

Pluspunkter

  •  

Skolfakta

#
Skolstorlek:
#
Examina:
#
Minimumålder: