Officiella examina, SPANSKA
Officiella examina

SPANSKA

SPANSKA

Examensbevisen för spanska som främmande språk (DELE) är de officiella certifikaten för erkännande av olika kompetensnivåer och behärskning av det spanska språket. Dessa certifikat presenteras av Instituto Cervantes på uppdrag av det spanska ministeriet för utbildning och vetenskap.