Officiella examina, RYSKA
Officiella examina

RYSKA

RYSKA

TRKI är en grupp officiella diplom i fyra nivåer, utfärdade av Ministeriet för Utbildning i Ryssland och riktar sig endast till elever vars modersmål är något annat än ryska.
TRKI (Certifikat för ryska som främmande språk)

TRKI - 1 [B1] övre medelnivå

TRKI - 2 [B2] avancerad nivå

TRK1 - 3 [C1] mycket avancerad nivå

TRK1 - 4 [C2]nivå nära modersmålet