Språklärare, Språkundervisningens förkortningar
Språklärare

Språkundervisningens förkortningar

Språkundervisningens förkortningar

Akronymer och förkortningar som förekommer inom språkundervisning är nästan ett eget språk. Här kommer en liten handbok med de viktigaste förkortningarna som du kan stöta på:
Engelska
TEFL (teaching English as a foreign language) och TESL (teaching English as a second language) brukar ofta förväxlas. Skillnaden är att TEFL (eller EFL) innebär att undervisa i engelska utanför den engelskspråkiga världen, medan TESL (eller ESL) innebär att undervisa engelska som främmande språk inom ett engelsktalande land. Men skillnaden uppmärksammas sällan ... EFL och ESL är utbytbara med varandra.

TESOL eller ESOL (English for speakers of other languages) är ett begrepp som ofta används i Storbritannien för att beteckna undervisning i engelska som främmande språk, dvs. engelskundervisning för personer som har bosatt sig där.

För att röra till det ännu mer så används i Storbritannien EFL eller TEFL liktydigt med all undervisning i engelska, medan ESL och TESL är vanligare i Nordamerika. På likartat sätt används förkortningen ELT (English Language Teaching) som heltäckande begrepp.

De mest populära grundutbildningarna för lärare i engelska är CELTA (från Cambridge) och Trinity CertTESOL (från Trinity College) som motsvarar varandra, skillnaden är bara att de erkänts av olika examensnämnder.

CEFR –Common European Framework of Reference for Languages
CELTA – Certificate in English Language Teaching to Adults (Cambridge ESOL-utbildning)
CertTESOL – Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (Trinity College-utbildning)
CETYL – Certificate in English Language Teaching to Young Learners
CLIL – Content and Language Integrated Learning – att undervisa i andra ämnen på engelska
DELTA – Diploma in English Language Teaching to Adults (Cambridge ESOL-utbildning)
DipTESOL – Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages (Trinity College-utbildning)
EAP – English for Academic Purposes
EFL – English as a Foreign Language
ELT – English Language Training (Amerika) / Teaching (Storbritannien)
ESL – English as a Second Language / Ecole Suisse de Langues (det är vi)
ESOL – English for Speakers of Other Languages
ESP – English for Special Purposes
IELTS – International English Language Testing System
TEFL – Teaching English as a Foreign Language
TESL – Teaching English as a Second Language (vanligtvis för invandrare/långtidsstuderande)
TESOL – Teaching English to Speakers of Other Languages
TKT – Teaching Knowledge Test (Cambridge-examen)
TOEFL – Test of English as a Foreign Language
Franska
I fransk språkundervisning skiljer man mellan FLE (français langue étrangère) och FLS (français langue seconde). FLE innebär att undervisa i franska utanför den fransktalande världen, medan FSL innebär att undervisa icke-fransktalande personer i franska i ett fransktalande land. FLE är den övergripande termen för språkundervisning i franska som främmande språk.

CLA – Classe d'accueil – en kurs i franska som andra språk på fransk gymnasieskola
CLIL – Content and Language Integrated Learning – att undervisa i andra ämnen på ett främmande språk
CLIN – Classe d'intégration pour non-francophones – lågstadieklass i Frankrike för icke-fransktalande barn
FLE – Français langue étrangère – franska som främmande språk
FLS – Français langue seconde – franska som andraspråk – för vardagligt bruk
FOS - Français sur objectifs spécifiques – Franska för specifika ändamål (arbete, studier, etc.)
Tyska
DaF (Deutsch als Fremdsprache) är den vanligast använda begreppet för undervisning i tyska till utlänningar, men förkortningen DaZ (Deutsch als zweite Sprache) förekommer även, och betyder då att undervisa i tyska för icke-tysktalande personer i ett tysktalande land. 

DaF – Deutsch als Fremdsprache
DaZ – Deutsch als zweite Sprache
DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – tysk gymnasieexamen
Spanska
ELE (español como lengua extranjera) används som övergripande begrepp, medan EL2 (español como lengua segunda) innebär att undervisa icke-spansktalande personer som bor i ett spansktalande land i spanska.

EL2 – español como lengua segunda – spanska som andraspråk
ELE – español como lengua extranjera – spanska som främmande språk
FIDESCU – Stiftelse för forskning om och utveckling av den spanska kulturen.
Italienska
CEDILS – Certificazione in didattica dell'italiano a stranieri – italienskt lärardiplom
CEFILS – Certificazione per Facilitatori dell’Italiano Lingua Seconda – lärardiplom i att undervisa i italienska
CILS – Certificazione di Italiano come lingua straniera, (utbildningsbevis i italienska som främmande språk) – en utbildning som University of Siena erbjuder utlänningar.
DITALS – Diplom i att undervisa i italienska för utlänningar – en eftergymnasial lärarutbildning 
FILIM – Formazione degli Insegnanti di Lingua Italiana nel Mondo
ITALS – Italiano a Stranieri
Internationell lista
CEFR – Gemensamma europeiska referensramarna för språk
DOS – Director of studies – den person som övervakar en språkskolas olika kursprogram
EUROLTA – Europeiskt utbildningsbevis i språkundervisning för vuxna
IH – International House – en sammanslutning av framstående språkskolor
TT – Teacher Training
TYL – Teaching Young Learners
YL – Young Learners