esl zertifikat b1 exam preparation course hero

Zertifikat B1

Hitta den perfekta kursen för att förbereda dig för Zertifikat B1

Zertifikat B1 Exam Förberedande kurser

Denna examen ersatte det tidigare ”Zertifikat Deutsch als Fremdsprache” i januari 2000. Zertifikat B1 den första graden i Goethe-institutets skala av examina och erkänner en god grundkunskap i tyska; liksom förmågan att kommunicera i alla vardagliga situationer och förstå texter med genomsnittliga svårigheter. Zertifikat B1 motsvarar nivå B1 i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Vilka förkunskaper krävs?

Zertifikat B1 kräver grundläggande kunskaper i tyska: du måste kunna uttrycka dig i vardagen, kommunicera i alla vanliga situationer och förstå en text med genomsnittlig svårighet.

 
Vad innehåller Zertifikat B1?

 

Zertifikat Deutsch är uppdelad i två delar:

1. En skriftlig förståelsesektion med en uppgift för att testa dina grammatiska färdigheter, en förståelseövning och ett brev att skriva.

2. Ett muntligt test med vardagliga situationer och även en konversation om ett visst ämne.

 

Erkännande

Zertifikat B1 är internationellt känd och högt värderad av arbetsgivare i både den offentliga och privata sektorn. I Tyskland accepteras det som bevis på språkkunskaper som krävs när man ansöker om tyskt medborgarskap.

 

 

Behöver du mer information om de tyska examenkurserna?


Vänligen kontakta vårt team eller ladda ner vår broschyr

Specialerbjudanden
Hitta bästa erbjudandet för din språkkurs.
ESL promotions hero