Språkkurser med total fördjupning: Sydafrika

Program

För att delta i detta volontärprogram förutsetts att du är på språknivå B1 (minimikrav) i engelska. Vi rekommenderar att du startar programmet med två veckors kurs i engelska (eller längre). Du startar sedan arbetet som volontär på ett av de givande platser som står till ditt förfogande under fyra veckor till sex månader. Hela programmet (kurs + volontärarbete) varar från två till sju månader.

Exempel på volontärarbetsprojekt i Kapstaden

Socialt baserade projekt inkluderande att hjälpa till på St Joseph’s Home för barn som lider av kroniska sjukdomar, Röda Korsets sjukhus, daglig fotbollsträning på skolor, trädgårdsarbete på en klinik för AIDS-patienter, etc.

Djurbaserade projekt som låter dig delta i rehabilitering och vård av vilda djur och tamdjur, som afrikansk elefant, stora kattdjur, pingviner och rovfåglar.

Vänligen notera att för volontärprojekt som genomförs utanför Kapstaden, blir deltagarna debiterade 300 rand per vecka för transporten.

Programkrav:

- Minimiålder: 18 år
- Besöksvisum 90 dagar med möjlighet till förlängning på plats
- Rekommendation: fyra veckors kurs i engelska
- Lägsta språknivå i engelska: B1
- CV och frågeformulär ifyllt på engelska
- Personligt brev angivande aktivitetsområde som föredras och volontärarbetarens målsättning.