Språkkurser med total fördjupning: Språkresor

Det primära målet med Gap Experience-programmen, är att hjälpa dig att behärska ditt värdlands språk och få förståelse för dess kultur. Det är själva nyckelelementet i Gap Experience-programmet. Att göra denna erfarenhet kan också tjäna som avstamp till andra program som företagspraktik, volontärarbete, eller betalt arbete. Hur du lyckas med dessa beror på hur väl du inhämtar färdigheterna i landets språk.

Läsa mer
Kvartal, termin eller akademiskt år 

Våra partnerskolor erbjuder en idealisk inlärningsmiljö som låter dig inhämta grundliga språkkunskaper under optimala förhållanden. Därför erbjuds undervisning i mindre grupper, uppdelade på språklig nivå och med en mix av olika nationaliteter. Studenterna placeras i grupper utifrån sina språkkunskaper, något som kontrolleras genom ett nivåtest som äger rum första dagen. Därefter, och allteftersom deltagarnas kunskaper ökar, fortsätter man till högre nivåer, vilket gör att man alltid studerar i en motiverande miljö. Alla lärare är utbildade för att lära ut sitt eget språk till utländska studenter. Lärarna använder sig av moderna metoder som grundas på kommunikation. Grammatiken ses inte som ett självändamål utan snarare som ett sätt att kommunicera tankar och skapa mening. Parallellt med detta lever du med språket i vardagen och har gott om tid till ditt förfogande för att kunna anpassa dig och att inleda med att fräscha upp dina språkkunskaper, utveckla dessa och ta in information för att kunna använda språket praktiskt. Inlärningen av språket i ett sammanhang integreras steg för steg på ett aktivt och naturligt sätt. Processen snabbas upp av att du lär dig nya saker varje dag under hela din vistelse och kan använda dessa så att de blir en naturlig del av ditt liv.

Om du har möjlighet att ägna dig åt språkstudier under ett kvartal eller längre är det idealiskt att avsluta kursen med ett officiellt och internationellt erkänt certifikat. Innehållet i kursen är allmänt. Kurserna är alltså desamma som de standard- eller intensivkurser vi erbjuder, med skillnaden att de är mer målinriktade, så att dina kunskaper ska vara så bra som möjligt den dag slutprovet äger rum. Dessutom samlar de förberedande examenskurserna studenter med ett gemensamt mål, till skillnad från de mer allmänt hållna kurserna. Detta ger en ytterligare dimension åt inlärningen och skapar en högkvalitativ miljö för att du ska ha alla möjligheter på din sida. De officiella certifikaten ger dig chansen att fortsätta studierna på plats (career training). Dessutom är de idag ovärderliga att ha i sin CV – en utmärkt referens för företag, organisationer och arbetsgivare över hela världen och en viktig fördel i arbetslivet. Examensproven äger rum på fasta datum under hela året. Förberedelsekurserna börjar i allmänhet tre månader innan provet. För att kunna gå ut med bästa resultat rekommenderar vi att du planerar start- och slutdatum för vistelsen utifrån examenstillfällena.
Hitta ett land på kartan
Är du intresserad av detta språk?
Varför välja ESL?
 • Vald till bästa språkreseförmedlare

  Vald till bästa språkreseförmedlare

  ESL är en Lifetime Award-vinnare, efter att ha vunnit titeln som Bästa Språkreseförmedlare i Europa fem gånger vid ST Star Awards.

 • Lägstaprisgaranti

  Lägstaprisgaranti

  Du får tillbaka mellanskillnaden om du hittar ett bättre pris för samma program hos en annan språkreseförmedlare.

 • Gratis service

  Gratis service

  Utnyttja vår personliga och kostnadsfria service - 97 % av våra kunder skulle rekommendera oss till sina vänner och släktningar.