Språkkurser med total fördjupning: Företagspraktik

Program med språkkurs och företagspraktik
Praktiken äger alltid rum efter språkkursen, som förbereder praktikanten för att kunna arbeta hos ett lokalt företag. För att kunna använda sina kunskaper måste praktikanten ha uppnått en språklig nivå som låter honom eller henne leva upp till kraven för praktiken. Detta är nödvändigt för att programmet ska fungera på ett bra sätt och nå ett bra resultat.
Detta upplägg innehåller alltså två delar: språkkursen och den obetalda företagspraktiken.

Läsa mer
Första steget: Språkkursen
Du börjar med en intensivkurs i språket, som ger dig möjlighet att leva upp till praktikplatsens krav. Under den första delen av programmet får du också hjälp med de olika steg som behövs för att efter språkkursen kunna arbeta effektivt som obetald praktikant hos ett företag:
 • Personlig analys för att definiera intressen och färdigheter
 • Skrivande av CV och ansökningsbrev
 • Möten med tänkbara arbetsgivare på plats
På detta sätt får du en total och objektiv översikt över arbetslivet på platsen och kan lättare definiera vilka mål du vill uppnå.
 
Andra steget: obetald företagspraktik
Du börjar sedan arbeta på ett företag som obetald praktikant. Genom att träffa olika människor och utföra olika arbetsuppgifter kommer du snabbt att bli bekant med det valda yrkesområdet. Undan för undan kommer du att få ett ökat ansvar och mer specialiserade uppgifter. För att programmet ska bli framgångsrikt är det mycket viktigt att du som praktikant lätt kan kommunicera på landets språk, samt att du är motiverad och tillmötesgående.
 
Yrkesområden
De tillgängliga yrkesområdena omfattar alla typer av kommunikation – tjänster, marknadsföring, handel, hotell, turism, informationsteknologi, ny teknologi, juridik, socialt arbete, med mera... Det finns alltså ett stort antal möjligheter. Begränsa dig inte till endast ett område och se inte bara denna enda aspekt, utan betrakta programmet som en helhet, en idealisk erfarenhet som ger dig goda språkkunskaper och möjlighet att använda dessa i verkligheten på ett företag i ett annat land.
 
Kompletterande aktiviteter
Detta är en utmärkt möjlighet för alla som vill lära sig behärska ett främmande språk. Att vistas en längre tid i total fördjupning i två kompletterande sammanhang – dels den rena språkutbildningen och dels en företagspraktik – innebär en stor fördel för dig i framtiden.
 
Hitta ett land på kartan
Är du intresserad av detta språk?
Varför välja ESL?
 • Vald till bästa språkreseförmedlare

  Vald till bästa språkreseförmedlare

  ESL är en Lifetime Award-vinnare, efter att ha vunnit titeln som Bästa Språkreseförmedlare i Europa fem gånger vid ST Star Awards.

 • Lägstaprisgaranti

  Lägstaprisgaranti

  Du får tillbaka mellanskillnaden om du hittar ett bättre pris för samma program hos en annan språkreseförmedlare.

 • Gratis service

  Gratis service

  Utnyttja vår personliga och kostnadsfria service - 97 % av våra kunder skulle rekommendera oss till sina vänner och släktningar.