Språkkurser med total fördjupning: Företagspraktik

Genom att lägga till en praktik utomlands, förbättrar du inte bara dina språkliga färdigheter utan får även ovärderliga erfarenheter av arbetslivet, vilket kommer att särskilja dig från resten av sökande på jobbmarknaden. Praktisera språket, lär dig yrkesrelaterade färdigheter på jobbet och få en erfarenhet som varar hela livet!