SPANSKA, DELE – Examensbevis för spanska som främmande språk
SPANSKA

DELE – Examensbevis för spanska som främmande språk

DELE – Examensbevis för spanska som främmande språk

De 3 olika DELE-nivåerna

Diploma de Español (A1 och A2)
Examensbevis i spanska motsvarande den språkliga nivån A1 och A2 i de gemensamma europeiska referensramarna för språk, enligt Europarådet.
Examensbevis i spanska som validerar tillräckliga språkkunskaper för att förstå och hantera de vanligaste situationerna i det dagliga livet, göra förfrågningar och uttrycka behov på ett enkelt språk.

Diploma de Español (B1 och B2)
Examensbevis i spanska motsvarande nivå B1och B2 i de gemensamma europeiska referensramarna för språk, enligt Europarådet.
Examensbevis i spanska som validerar tillräckliga språkkunskaper för att klara av vanliga situationer i det dagliga livet, att kommunicera under normala omständigheter. Ibland krävs även specialiserad användning av språket.

Diploma de Español (C1 och C2)
Examensbevis i spanska motsvarande nivå C1 och C2 i de gemensamma europeiska referensramarna för språk, enligt Europarådet.
Examensbevis i spanska som bevisar de språkliga färdigheter som krävs för att klara situationer vilka kräver mycket goda kunskaper i språk och kultur.