Officiella examina, FRANSKA
Officiella examina

FRANSKA

FRANSKA

Alliance Franςaise

Det franska språket måste behärskas muntligt coch skriftligt för dessa prov. Den klassiska standradfranskan med alla dess grammatiska finesser testas.

Diplôme de Langue Franςaise intygar muntliga och skriftliga kunskaper på en hög mellannivå.

Diplome Supérieur d´études Franςaises Modernes certifierar omfattande språkkunskaper på avancerad nivå och kännedom om fransk litteratur.

DELF
DELF: Diplôme en Langue Franςaise är uppdelad på sex olika svårighetsgrader. De fyra första motsvarar ungefär mellannivå. Enheter 5-6 är för avancerade. För dessa 6 prov finns årligen 10-12 olika provtillfällen. Det är ett modernt prov, som påvisar goda språkkunskaper i vardagssituationer och i allmänna yrkessituationer.
DALF
DALF: Diplôme Approfondi de Langue Franςaise godkänns som språktest för universitetsstudier. Det kräver mycket goda franskkunskaper och är uppdelat i 4 delar.
TCF
TCF - Test de connaissance du français TCF är ett franskt språktest som ger en examen från franska utbildningsministeriet. TCF bedömer en persons språknivå i franska för allmänna ändamål. Den är avsedd för personer vars modersmål inte är franska och som vill, av professionell, personlig eller akademisk anledning få sina språkkunskaper bedömda och certifierade. The TCF is the French language test awarded by the French Ministry of Education: TCF är en standardiserad och graderad test framtagen av CIEP, ett språktestinstitut och medlem av ALTE. TCF ger ett certifikat som graderar resultatet på 6 nivåer (från A1 till C2) som definierat av the Common European Framework of Reference for Languages. Sedan 2002 är TCF certifierat enligt ISA 9001:2000
Handelskammaren i Paris
Följande erbjuds:

*Det mest kända är Certificat Pratique du Franςais Commercial et Economique. Det lämpar sig för personer inom handel och ekonomi.
*Certificat du Tourisme et Hôtellerie
*Certificat du Secrétariat
*Diplôme supérieur de franςais des affaires.