50 Plus, Om kurserna
50 Plus

Om kurserna

Språkkurser för dig över 50: Om kurserna

De exakta detaljerna om kurserna varierar mellan skolor och resmål, men det finns vissa gemensamma bitar för alla program:

Idealiska datum under hela året
Populära destinationer har stor efterfrågan under högsäsonger, vilka vanligen sammanfaller med skolloven. Våra program 50+ erbjuds under de tider då det är litet lugnare på resmålen, vilket ger en mer avkopplande atmosfär.
Tvåveckorsprogram
Detta är den perfekta längden för att kombinera språkstudier och kulturell fördjupning. Du får verkligen tillfälle att lära känna resmålet och tränga djupare ner i dess kultur än under bara en vecka.
Utformade speciellt för studenter 50+
Till skillnad mot kurser för yngre studenter, som kanske fokuserar sina språkstudier på yrkes- eller akademiska områden, kommer du att lära dig vokabulär som gör din semester mer njutbar och den lokala kulturen mer tillgänglig.
Kommunikationsbaserad undervisning
Lärarna inriktar sig på lärande genom kommunikation. Detta inkluderar övningar och grupparbeten, utformade för att stimulera till konversation i vardagssituationer. Genom att lära dig på detta sätt övar du dig i att kommunicera i det verkliga livet, utanför klassrummet.
Intressant aktivitetsprogram
Lär känna ditt resmål. Efter förmiddagarnas lektioner och under veckoslutet, organiserar skolan ett intressant aktivitetsprogram som du kan delta i tillsammans med de andra deltagarna.
Fokus på kulturen
Undervisningen och aktiviteterna fokuserar på kultur för att ge språket ett sammanhang. Genom ett varierat aktivitetsprogram kommer du att känna av gruppdynamiken medan du lär dig allt om den lokala historien, gastronomin och traditionerna.
Strukturerat studiepaket
Programmet inkluderar undervisning och inskrivning på skolan, boende och ett aktivitets-/utflyktsprogram. Alla delar av resan är utformade för att underlätta dina studier medan du njuter av en aktiv semester.
Interkulturellt utbyte
Du studerar och delar erfarenheter med folk från hela världen. Detta är inte bara en berikande upplevelse, utan du kommer också att använda språket du lär dig för en autentisk, interkulturell kommunikation.
Under vissa omständigheter kan lektionerna inkludera studenter av alla åldrar. Detta kan hända om det skulle ge gruppen en mer balanserad språknivå, vilket är viktigt för att säkra en adekvat undervisning. Om så är fallet genomförs ändå aktivitetsprogrammet exklusivt för studenterna 50+.