Gap Experience, CSN Studiemedel
Gap Experience

CSN Studiemedel

Språkkurser med total fördjupning: CSN Studiemedel

Hur mycket kan jag få i studiemedel?

Nya regler trädde i kraft 1 maj 2018 och under en övergångsperiod gäller olika regler för dig som aldrig tagit studiemedel och
för dig som tidigare fått studiemedel från CSN efter dina gymnasiestudier. Kontakta oss om du känner dig osäker kring reglerna.

För kurser inom Europa som är tre veckor eller längre eller för kurser 13 veckor eller längre utanför Europa kan du ansöka om följande bidrag och lån per vecka:

Bidrag:  723   kronor 
Lån för uppehälle och andra kostnader:  1820 kronor 
Merkostnadslån för utlandsstudier:  568   kronor *
Merkostnadslån för undervisningsavgift: 1456 kronor**
Totalt: 4567 kronor

* Du som är 25 år eller äldre kan ha rätt till ett tilläggslån på 900 kronor per vecka. Mer om detta här.
** Har du tidigare erhållit studiemedel från CSN har du fortfarande möjlighet att låna till 100% av undervisningsavgiften för kurser 13 veckor eller längre.
 
Försäkring och flyg
Du kan även ansöka om lån för flygbiljetter och till försäkring.

Hur mycket du kan låna till för flyg och försäkring beror på ditt studieland men kontakta oss så berättar vi om de summorna.
 
CSN kan ändra sina regler utan att kontakta oss och ESL kan inte hållas ansvarig för om du får studiemedel eller inte. För mer information, kontakta CSN på telefon 0771-276 000 eller besök www.csn.se
ESL - CSN Studiemedel

Allt om studiemedel från CSN

I vår urvalsprocess av de bästa skolorna har naturligtvis ett av kriterierna varit möjligheten att välja alternativ som berättigar till studiemedel från CSN. 
 
Språkkurser räknas som gymnasiala och du har rätt till att få studiemedel för dessa från och med 1 juli det år du fyller 20. Allmän behörighet från gymnasiet krävs inte sedan 2015. Studiemedel kan man få till och med det år man fyller 56. Rätten att låna minskar från och med det år
du fyller 47.
 
För kurser inom Europa kan du få studiemedel för:
Språkstudier som är tre veckor eller längre.
 
För kurser utanför Europa kan du få studiemedel för:
Språkkurser som är 13 veckor eller längre.
Språket måste ha officiell status i landet (exempelvis engelska i USA eller spanska i Mexico osv).
Kurserna måste vara på minst 15 undervisningstimmar per vecka.

Hur ansöker jag?
Vi hjälper dig med själva ansökan. Första steget är att du anmäler dig till en kurs så att vi från skolan kan få det antagningsbesked och dokument som du sedan använder när du hos CSN ansöker om studiemedel. Du kan inte ansöka om studiemedel utan detta besked så en anmälan är alltid steg 1. Håll utkik på vår hemsida och i vår katalog efter skolor märkta med symbolen för CSN. Vi lägger till nya skolor och utbildningar kontinuerligt.