Gap Experience, CSN Studiemedel
Gap Experience

CSN Studiemedel

Språkkurser med total fördjupning: CSN Studiemedel

Hur mycket kan jag få i studiemedel?

För kurser som är kortare än 13 veckor kan du ansöka om följande i bidrag och lån per vecka:

Bidrag:  723   kronor 
Lån för uppehälle och andra kostnader:  1820 kronor 
Merkostnadslån för utlandsstudier:  568   kronor 
Merkostnadslån för undervisningsavgift: 1456 kronor*
Totalt: 4567 kronor

*För kurser som är 13 veckor eller längre innanför och utanför Europa kan du ta ut ett extralån för undervisningsavgift om ovan summor inte täcker kursavgiften. Kursavgiftslånet kan dock aldrig bli större än den faktiska kostnaden för undervisningen.
 
Försäkring och flyg
Du kan även ansöka om lån för flygbiljetter och till försäkring. Försäkringen kan vi hjälpa dig med och vi diskuterar gärna dina alternativ vid anmälan.
 
CSN kan ändra sina regler utan att kontakta oss och ESL kan inte hållas ansvarig för om du får studiemedel eller inte. För mer information, kontakta CSN på telefon 0771-276 000 eller besök www.csn.se
ESL - CSN Studiemedel

Allt om studiemedel från CSN

I vår urvalsprocess av de bästa skolorna har naturligtvis ett av kriterierna varit möjligheten att välja alternativ som berättigar till studiemedel från CSN. 
 
Språkkurser räknas som gymnasiala och du har rätt till att få studiemedel för dessa från och med 1 juli det år du fyller 20. Allmän behörighet från gymnasiet krävs inte sedan 2015.
 
För kurser inom Europa kan du få studiemedel för:
Språkstudier som är tre veckor eller längre.
 
För kurser utanför Europa kan du få studiemedel för:
Språkkurser som är 13 veckor eller längre. Språket måste ha officiell status i landet (exempelvis engelska i USA eller spanska i Mexico). Kurserna måste vara på minst 15 undervisningstimmar per vecka.

Hur ansöker jag?

Vi hjälper dig med själva ansökan. Första steget är att du anmäler dig till en kurs så att vi från skolan kan få det antagningsbesked och dokument som du sedan använder när du hos CSN ansöker om studiemedel. Du kan inte ansöka om studiemedel utan detta besked så en anmälan är alltid steg 1. Håll utkik på vår hemsida och i vår katalog efter skolor märkta med symbolen för CSN. Vi lägger till nya skolor och utbildningar kontinuerligt.