Hållbar utveckling, Kvittning CO2-utsläpp
Hållbar utveckling

Kvittning CO2-utsläpp

Kvittning CO2-utsläpp

Till sin natur är språkresor knutna till resor och det ofta nödvändiga användandet av flyg. Detta innebär självklart en inverkan på miljön.

För att kämpa mot klimatuppvärmningen erbjuder vi dig att kompensera för koldioxidutsläppet genom att bidra till klimatskyddsprojekt som genomförs via MyClimate, exempelvis installerandet av vindkraftverk i Nya Zeeland eller solenergiceller i Costa Rica.