Surfing i San Diego

ESL - Surfing i San Diego
Surfing har sitt ursprung i Polynesien. Man hittar till exempel noteringar om denna sport för mer än 300 år sedan i kapen Cooks berättelser. I teorin lägger sig surfaren på sin bräda och crawlar iväg mot en våg. Denna måste vara tillräckligt kraftig för att lyfta honom. När han känner att han har tillräcklig fart, reser sig surfaren upp med hjälp av armarna och ställer sig på brädan på samma sätt som på en snowboard. Så långt teorin.

Vid Stilla Havets strand i San Diego, har vi testat åt dig. Och mellan teori och praktik är det ibland en jätteskillnad!
Inte desto mindre, när man klarat de första försöken på grund av envishet, blir rörelserna mer säkra och till slut lyckas man ställa sig upp på brädan.

En sak är säker. Nästa gång du kommer och besöker oss kan vi ge dig all information om att pröva på denna genialiska sport, som är ett verkligt levnadssätt i Kalifornien.