Juniorer, Skolornas kvalitet
Juniorer

Skolornas kvalitet

Skolornas kvalitet

Alla våra partnerskolor är institutioner som är etablerade sedan flera år tillbaka, specialiserade inom sitt område och internationellt erkända. I samarbete med förbund och/eller professionella sammanslutningar är de dessutom erkända av de kvalitetsinstitut som listas nedan.

British Council

ALTO

English UK

WYSETC

(The World Youth Student & Educational Travel Confederation)

EAQUALS

(The European Association for Quality Language Services)

FaDaf

(Fachverband Deutsch als Fremdsprache)

FELTOM

IALC

(International Association of Language Centres)

International House

RELSA

(Recognised English Language Schools Association)

AAIEP

(The American Association of Intensive English Programs)

ACCET

(The Accrediting Commission of the Accrediting Council for Continuing Education and Training)

FSEP

(Fédération Suisse des Ecoles Privées)

The Swiss Tourism Quality Mark

CEELE

(Calidad en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera)