Språkkurser med total fördjupning: Praktik på tyska

Program
Efter din kurs i tyska (minimum sex veckor) som låter dig nå språknivåkravet B2, får du skolans hjälp med att hitta en obetald praktikplats på ett lokalt företag. Skolan kommer att be dig skriva ett CV och ett personligt brev på tyska. Därefter har du en intervju med chefen för det företag som är intresserat av din ansökan och sedan är det dags att börja ditt jobb!
 
Områden:  
Turism, besöksnäringen, administration, sociala program, etc.
 
Programkrav:
  • - Minimiålder 18 år
  • - Praktik erbjuds medborgare i EU och i Schweiz. Studenter av andra nationaliteter behöver ett studentvisum som tillåter dem att arbeta, eller ett arbetstillstånd
  • - Minimum sex veckors kurs i tyska
  • - Lägsta språknivå i tyska: B2
  • - CV och personligt brev
  • - Olycksfallsförsäkring som täcker praktiktiden