Språkkurser med total fördjupning: Indien

Program
Detta program är en innovativ modell av berikad utbildning, som kombinerar studier i engelska språket med en volontärerfarenhet i det indiska samhället. Vår partnerskola erbjuder ett program i samarbete med icke-statliga organisationer i Old Delhi och i Gurgaon, i sydvästra Delhi. I syfte att vara så effektiv som möjligt under din volontärperiod, rekommenderar skolan starkt att du också tar en kurs i hindi som komplement till din kurs i engelska under första delen av programmet. På så sätt får du en baskunskap i hindi och kan hälsa, fråga efter vägen eller använda enkla fraser som är väsentligt för den som vill få kontakt och arbeta med den lokala befolkningen.
 
Volontärarbete
Studenterna placeras inom social volontärverksamhet för att hjälpa sämre lottade indier i New Delhi eller i små landsortsbyar. Studenterna måste vara beredda att bo och arbeta utanför Delhi, i Himachal Pradesh, Rajasthan eller Goa.
 
Programkrav:
  • - Minimiålder: 18 år
  • - Turistvisum
  • - Minimum fyra veckors kurs i engelska
  • - Lägsta språknivå i engelska: B1
  • - Att ta en elementär kurs i hindi rekommenderas starkt
  • - Vara beredd att hjälpa sämre lottade människor
  • - Flexibel och positiv attityd